PostgreSQL - instalacja i konfiguracja

Kategoria: Artykuły, etykiety: bazy danych

Dodany: 2009-10-24 19:10 (zmodyfikowany: 2010-05-27 22:23)
Przez: BiExi

Wyświetleń: 69763

 1. PostgreSQL - instalacja i konfiguracja
 2. PostgreSQL – operacje na użytkownikach i bazie konsola
 3. PostgreSQL – Interfejs do komunikacji z bazą perl

PostgreSQL jest jednym z najszybciej rozwijających się systemów bazodanowych na licencji OpenSources. Stanowi on doskonała alternatywę dla MySQL-a. W poniższym artykule przedstawię proces instalacji i konfiguracji serwera PostgreSQL.

Aby zainstalować wydajemy polecenie:

aptitude install postgresql

Po wydaniu powyższego polecenia serwer baz danych zostanie zainstalowany. Pliki baz danych domyślnie znajdują się one w katalogu /var/lib/postgresql/8.3/main. Lokalizacje tę oczywiście możemy zmienić, ale serwer może mieć problemy z uruchomieniem (jeśli rozwiąże ten problem to zostanie opisana zmiana lokalizacji).

W pliku /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf ustawiamy style daty oraz strefę czasową poprzez modyfikacje następujących wpisów:

datestyle = 'European, German'
timezone = Poland   

Aby ustalić prawa związane z logowaniem się do bazy danych edytuję plik /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf, przykładowy wpis wygląda następująco:

# TYPE DATABASE  USER    CIDR-ADDRESS     METHOD
local  all     all                md5
host  all     all     127.0.0.1/32     md5
host  mojadb   olo     217.96.96.0/24    md5
host  all     all     ::1/128        md5

gdzie:

Pierwsza kolumna TYPE oznacza typ hosta łączącego się do bazy gdzie może przyjmować wartości:

 • local – oznacza hosta na którym baza danych jest uruchomiona
 • host – oznacza inny host np. komputer z sieci lokalnej

Kolumna DATABASE określa do której z baz można się połączyć gdzie wartość all to zezwolenie na łączenie się ze wszystkimi bazami danych.

Kolumna USER oznacza użytkownika, który może się łączyć z bazą. Aby reguła dotyczyła wszystkich użytkowników piszemy all

Kolumna CIDR-ADDRESS wskazuje na adres IP lub klasę adresów IP, z których dopuszczone jest połączenie z bazą możliwe jest wpisywanie adresów w postaci rozszerzonej podając pełną maskę oraz w postaci prefixowej (skróconej).

Kolumna METHOD określa metodę autoryzacji gdzie:

 • trust – oznacza hosty zaufane, nie wymagane jest podawanie hasła przy logowaniu
 • reject – odmowa dostępu jeśli pasują do reguły
 • md5, password – wymagane jest podanie hasła przy logowaniu się do bazy danych
 • krb4, krb5 – uwierzytelnianie za pomocą serwera Kerberos
 • pam – uwierzytelnianie za pomocą mechanizmu PAM w systemie Linux
 • ident – wykorzystywane do autoryzacji gdy wykorzystuje się gniazda lokalne

Aby ustawić nasłuchiwanie serwera na wszystkich interfejsach edytujemy plik /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf i ustawiamy:

listen_addresses = '*'

Uruchamiamy serwer:

/etc/init.d/postgresql-8.3 start

Dodawanie nowego użytkownika z prawami administratora o nazwie olo:

su - postgres
createuser -a -d -P -e -W olo
createdb -e -E UTF-8 -O olo olo

Przy dodawaniu użytkownika zostaniemy poproszeni o podanie hasła oraz o jego powtórzenie:

Przełączniku użyte przy dodawaniu użytkownika:

 • -d — użytkownik może tworzyć własne bazy danych
 • -D — użytkownik nie może tworzyć własnych baz danych
 • -a — użytkownik może dodawać własnych użytkowników
 • -A — użytkownik nie może tworzyć użytkowników
 • -P — ustaw hasło użytkownikowi
 • -e — wyświetl zapytanie
 • -W — wymagane hasło do logowania się

I mamy gotowy serwer baz danych. :]

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks