1. PostgreSQL - instalacja i konfiguracja
 2. PostgreSQL – operacje na użytkownikach i bazie konsola [1]
 3. PostgreSQL – Interfejs do komunikacji z bazą perl [2]

PostgreSQL jest jednym z najszybciej rozwijających się systemów bazodanowych na licencji OpenSources. Stanowi on doskonała alternatywę dla MySQL-a. W poniższym artykule przedstawię proces instalacji i konfiguracji serwera PostgreSQL.

Aby zainstalować wydajemy polecenie:

aptitude install postgresql

Po wydaniu powyższego polecenia serwer baz danych zostanie zainstalowany. Pliki baz danych domyślnie znajdują się one w katalogu /var/lib/postgresql/8.3/main. Lokalizacje tę oczywiście możemy zmienić, ale serwer może mieć problemy z uruchomieniem (jeśli rozwiąże ten problem to zostanie opisana zmiana lokalizacji).

W pliku /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf ustawiamy style daty oraz strefę czasową poprzez modyfikacje następujących wpisów:

datestyle = 'European, German'
timezone = Poland   

Aby ustalić prawa związane z logowaniem się do bazy danych edytuję plik /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf, przykładowy wpis wygląda następująco:

# TYPE DATABASE  USER    CIDR-ADDRESS     METHOD
local  all     all                md5
host  all     all     127.0.0.1/32     md5
host  mojadb   olo     217.96.96.0/24    md5
host  all     all     ::1/128        md5

gdzie:

Pierwsza kolumna TYPE oznacza typ hosta łączącego się do bazy gdzie może przyjmować wartości:

Kolumna DATABASE określa do której z baz można się połączyć gdzie wartość all to zezwolenie na łączenie się ze wszystkimi bazami danych.

Kolumna USER oznacza użytkownika, który może się łączyć z bazą. Aby reguła dotyczyła wszystkich użytkowników piszemy all

Kolumna CIDR-ADDRESS wskazuje na adres IP lub klasę adresów IP, z których dopuszczone jest połączenie z bazą możliwe jest wpisywanie adresów w postaci rozszerzonej podając pełną maskę oraz w postaci prefixowej (skróconej).

Kolumna METHOD określa metodę autoryzacji gdzie:

Aby ustawić nasłuchiwanie serwera na wszystkich interfejsach edytujemy plik /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf i ustawiamy:

listen_addresses = '*'

Uruchamiamy serwer:

/etc/init.d/postgresql-8.3 start

Dodawanie nowego użytkownika z prawami administratora o nazwie olo:

su - postgres
createuser -a -d -P -e -W olo
createdb -e -E UTF-8 -O olo olo

Przy dodawaniu użytkownika zostaniemy poproszeni o podanie hasła oraz o jego powtórzenie:

Przełączniku użyte przy dodawaniu użytkownika:

I mamy gotowy serwer baz danych. :]


Przypisy:

 1. http://dug.net.pl/tekst/80/postgresql___operacje_na_uzytkownikach_i_bazie_konsola/
 2. http://dug.net.pl/tekst/110/postgresql___interfejs_do_komunikacji_z_baza_perl/