Kopiowanie plików w konsoli z paskiem postępu

Kategoria: FAQ, etykiety: system

Dodany: 2011-11-01 14:54 (zmodyfikowany: 2011-11-12 10:21)
Przez: azhag

Wyświetleń: 19868

Aby w konsoli skopiować plik z paskiem postępu (do czego przyzwyczaiły nas graficzne menedżery plików) wystarczy skorzystać z programu bar. Zastosowanie jest podobne do cp:

bar plik /katalog
bar plik kopia-pliku

Przykładowe użycie:

azhag@laptop ~deb % bar linux-image-3.1.0-grml_3.1.0_i386.deb /tmp
  17.1MB at    8.5MB/s  eta:   0:00:01   50% [===========         ]

Uwaga! Programowi bar — w odróżnieniu od cp — można podać na raz tylko jeden plik do skopiowania. Aby skopiować kilka należy skorzystać z pętli, np.:

for file in plik1 plik2 plik3; do echo "${file}:" && bar "$file" /tmp; done

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks