Aby w konsoli skopiować plik z paskiem postępu (do czego przyzwyczaiły nas graficzne menedżery plików) wystarczy skorzystać z programu bar [1]. Zastosowanie jest podobne do cp:

bar plik /katalog
bar plik kopia-pliku

Przykładowe użycie:

azhag@laptop ~deb % bar linux-image-3.1.0-grml_3.1.0_i386.deb /tmp
 17.1MB at  8.5MB/s eta:  0:00:01  50% [===========     ]

Uwaga! Programowi bar — w odróżnieniu od cp — można podać na raz tylko jeden plik do skopiowania. Aby skopiować kilka należy skorzystać z pętli, np.:

for file in plik1 plik2 plik3; do echo "${file}:" && bar "$file" /tmp; done

Przypisy:

 1. http://packages.debian.org/bar