Chris Lamb nowym Liderem Projektu Debian.

Nadszedł czas, kiedy Projekt Debian ponownie, jak każdego roku dokonał wyboru nowego Lidera, co w przypadku projektów Open Source, jest synonimem demokracji. Tegorocznym zwycięzcą jest Chris Lamb, który zastąpi na tym stanowisku Mehdi'ego Dogguy. Szczegóły głosowania można znaleźć na stronie internetowej wyborów (Debian Project Leader Elections 2017)

Mehdi Dogguy opublikował dokument Final bits from the DPL, w którym gratuluje Lambowi wyboru oraz wspomina swoją pracę jako Lider Projektu. Stwierdził w nim, że był to dla niego prawdziwy honor i fantastyczne doświadczenie. Jednym z ważniejszych osiągnięć było bez wątpienia zatwierdzenie budżetu na konferencję DebConf17, która odbędzie się w Montrealu (Kanada) w dniach od 6. do 12. Sierpnia, 2017 roku.

Warto zaznaczyć, że DPL ma teraz swoją przestrzeń internetową. Intencją nie było stworzenie kolejnej strony internetowej związanej z Debianem, ale zebranie w jednym miejscu publikacji stworzonych przez DPL w przeszłości (slajdy rozmów, umowy, zasoby związane z pieniędzmi etc.) Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu: Debian Project Leader (DPL)

Mehdi Dogguy oraz Chris Lamb byli jedynymi konkurentami w tegorocznych wyborach. Oczywiście osoby, które brały udział w głosowaniu, mogły skorzystać z trzeciej opcji: Żadne z powyższych (ang. None Of The Above.) Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Rok Liczba
Deweloperów
Kworum Ważnych
Głosów
Unikalni
Głosujący
Odrzucone Procent
Głosujących
Wielokrotność
Kworum
2017 1062 48.882 327 322 57 30.320 6.58729

Chris Lamb, niedawno obchodził 10-lecie zaangażowania w Projekt Debian. Początkowo był studentem Google Summer of Code. Natomiast oficjalnym Deweloperem został we Wrześniu 2008 r. (zob. Chris Lamb: 10 years of Debian.) Od tego czasu, aktywnie działał m.in. w zespołach Debian Live, Debian Installer, projektach Python, X.Org oraz Javascript, a także uczestniczył w szeroko zakrojonych działaniach z zakresu ochrony danych etc. Poza wszystkim jest niezależnym programistą.

Jako bardzo aktywna osoba, zaanagżowana w szereg pobocznych projektów (ok. 100., zob. 2a. Projekty [w:] Chris Lamb: blog) jest oprócz tego twórcą oprogramowania specyficznego dla systemu Debian, takiego jak m.in. AptFS, czy debian-bts-applet, który służy do monitorowania stanu błędów zgłoszonych w tzw. systemie śledzenia błędów; BTS (zob. bug tracking system.)

Debian z całą pewnością, będzie stawał w obliczu rosnących wyzwań w najbliższych latach. Koncepcje nowego Lidera, zawierają się w czterech głównych obszarach, obejmujących m.in. organizację większej ilości spotkań. Jest to zrozumiałe podejście, ze względu choćby na społeczne aspekty oraz niewiarygodnie owocne efekty owych mityngów dla samego Projektu (vide DebConf, Bug Squashing Parties, hackathons.) Ponadto, za dobry kierunek uznać można planowane aktywne usuwanie wszelkich przeszkód -- będących swoistą blokadą w bardziej efektywnym działaniu i rozwoju -- poprzez znajdowanie i wdrażanie kreatywnych rozwiązań etc. Oczywiście, to nie wszystko.

Co więcej, Chris Lamb planuje stworzyć inicjatywę na wzór Outreachy, ponieważ ta idea, okazała się niewiarygodnie udaną koncepcją, zwłaszcza jeśli chodzi o zaangażowanie się nowych programistów, którzy z różnych względów są słabo reprezentowani w środowisku Wolnego Oprogramowania. Podczas swojej, trwającej rok kadencji, Lamb będzie chciał poprawić wizerunek Debiana jako Projektu; "Wierzę, że Debian najbardziej cierpi na problem komunikacji i postrzegania w odniesieniu do świata zewnętrznego." (zob. "Moving forwards" [w:] Chris Lamb: platform) jednak pomimo pewnej dozy pesymizmu stwierdza dalej, że "Debian pracuje bardzo dobrze". Więcej informacji dot. planów przewidzianych dla Projektu Debian w przyszłości, znajduje się w oficjalnym Programie Wyborczym (zob. "1. Chris Lamb: platform" [w:] Appendix.)

Lider Projektu: kwadrans teorii.

Lider Projektu, będąc oficjalnym przedstawicielem Projektu Debian, pełni zasadnicze funkcje. Kierunkowi temu, z góry powziętych założeń jest np. reprezentacja Projektu względem innych organizacji, firm. Przedstawicielstwo takie przyjmuje niekiedy formę zwykłego prasowego wywiadu, dbanie o poprawne relacje z przedsiębiorstwami etc. Lider może, i powinien udzielać poparcia dla innych członków Projektu jak też ich punktów widzenia. Proponować projekty uchwał wraz z poprawkami. Bez żadnej wątpliwości, są to jedynie przykłady. (Proszę zapoznać się z Konstytucją Debiana, punkt 5.: Project Leader.)

Pełnione funkcje mogą niekiedy stwarzać wrażenie, że nie widzimy Lidera Projektu jako człowieka indywidualnego - to sprzeczność sama w sobie, bowiem wszystko, czym się zajmuje wymaga odpowiedzialności za wiele aspektów związanych z Projektem; podejmowanie decyzji, które wymagają pilnego działania; podejmowanie decyzji, za którą nikt inny nie ponosi odpowiedzialności etc. Lider Projektu może podejmować decyzje o tym, w jaki sposób należy rozporządzać pieniędzmi należącymi do Debiana. Oczywiście winien on mieć stały kontakt z Deweloperami, Delegatami w celu koordynacji ich pracy etc.

Serdeczne gratulacje!

Appendix

  1. Chris Lamb: platform
  2. Chris Lamb: blog, 2a. Projekty
  3. Debian Project Leader Elections 2017
  4. Debian Project Leader
  5. Debian Constitution
  6. Outreachy - Gnome wiki

Dodany: 17 kwi 2017 o 13:15
przez: remi

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks

Komentarze (RSS):

1  azhag, dodany: 2017-04-20 11:37 #3922
Gratulujemy :)

Aby dodać komentarz Zaloguj się lub Zarejestruj