Instalator Debiana 6.0 w wersji alpha1 wydany

Wydanie pierwszej wersji alpha instalatora Debiana 6.0 ogłosił na liście debian-devel-announe Otavio Salvador, w imieniu Zespołu ds. Instalatora Debiana.

Jest to pierwsze wydanie instalatora od ukazania się Debiana 5.0 „Lenny”. Wiele funkcji zostało ulepszonych, również wiele nowych dodano.

Prace nad niniejszym wydaniem zajęły więcej czasu niż zwykle, co nie uszło uwadze wielu osób. Spowodowane to było różnorakimi czynnikami, począwszy od ściśle technicznych (duże zmiany w samym instalatorze oraz innych komponentach systemu, które miały wpływ na instalator) po niedobory osobowe. Zespół potrzebuje więcej ludzi do pomocy, osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

Najważniejsze zmiany poczynione w nowym wydaniu:

 • Wyłączony został graficzny tryb instalatora, a w konsekwencji moduł speakup dla osób niewidomych, z powodu błędów w bibliotece DirectFB dla GTK+. Prace nad jego przywróceniem w kolejnym wydaniu trwają.

 • Dodana została możliwość umieszczania pomocy dla użytkownika w oknach dialogowych. Nowa funkcja jest już używana na pewnych etapach instalacji, w przyszłych wydaniach jej wykorzystanie będzie wzrastać. Zespół wierzy, że ułatwi to użytkownikom, szczególnie nowym, instalację Debiana.

 • W wydaniu Squeeze domyślnie instalowane są pakiety rekomendowane.

  Podczas uruchamiania instalatora można skonfigurować APT aby ich nie instalował. Opcja ta przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy znają konsekwencje wynikające z tego wyboru oraz posiadają umiejętności pozwalające na doinstalowanie wybranych pakietów rekomendowanych w zainstalowanym systemie.

  W instalatorze ustawionych jest kilka wyjątków, w wyniku których pewne specyficzne pakiety rekomendowane są zawsze instalowane lub nigdy nie są.

 • Usprawniony został komponent, który służy do wyboru ustawień lokalizacyjnych. Obecnie bierze on pod uwagę trzy wartości:

  1. język
  2. kraj (ustawienia strefy czasowej)
  3. locale

  Ustawienia kraju oraz locale obecnie mniej wpływają na siebie, dzięki czemu instalator jest bardziej uniwersalny. Przykładowo można skonfigurować system, aby używał języka angielskiego oraz locale en_GB.UTF-8, ale strefa czasowa ustawiona była na niemiecką.

  Wybór dodatkowych locale w dalszym ciągu możliwy jest tylko w trybie zaawansowanym (przy średnim lub niskim priorytecie debconfa).

 • Poprawiony został mechanizm wyboru serwera lustrzanego. Najważniejszą zmianą jest lepsza obsługa instalacji gałęzi oldstable oraz zarchiwizowanych na archive.debian.org.

  Ponadto:

  • wyświetlane są tylko dostępne wydania (w przypadku niekompletnych serwerów lustrzanych)
  • wyświetlanie zarówno nazwy kodowej oraz oznaczenia wydania (przykładowo squeeze oraz testing)
  • wyświetlanie ostrzeżenia jeśli domyślne wydanie nie jest osiągalne (dotychczas wydanie było automatycznie zmieniane bez powiadomienia o tym fakcie)
  • poprawiono mechanizm sprawdzania spójności wybranego serwera lustrzanego
 • Dodano możliwość wyboru uniwersalnego czasu koordynowanego UTC podczas ustawiania strefy czasowej (tylko w trybie zaawansowanym, gdy priorytet debconfa jest ustawiony na średni lub niski).

 • W programie partycjonyjącym dodano obsługę systemu plików ext4. Konfiguracja RAID, LVM oraz partycji szyfrowanej została uproszczona.

 • Mechanizm wybierania zestawów pakietów został usprawniony. Zmiany obejmują m.in.:

  • pakiety ułatwiające dostępność zostały dodane do grupy GNOME
  • grupa laptop została zmodernizowana
  • dodana została nowa grupa serwer SSH

Inne zmiany warte odnotowania:

 • pakiety console-tools oraz console-data zostały zastąpione przez console-setup
 • na architekturach x86 domyślnie instalowany jest grub-pc (GRUB2)
 • instalator dla architektury armel obsługuje Intel Storage System SS4000-E oraz następujące platformy Kirkwood firmy Marvell:
  • QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219 oraz TS-219P
  • Marvell SheevaPlug
  • Marvell OpenRD-Base oraz OpenRD-Client
 • nowy instalator jest kompatybilny z wydaniem Lenny. Należy jednak zauważyć, że wydanie to nie posiada zaktualizowanego jądra, w dalszym ciągu instalowane jest jego stare wydanie 2.6.26

Obrazy nowego instalatora można pobrać ze strony www.debian.org/devel/debian-installer/

Źródło: lists.debian.org/debian-devel-announce/2010/02/msg00011.html

Dodany: 22 lut 2010 o 09:22
przez: azhag

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks

Komentarze (RSS):

1  Huk, dodany: 2010-02-22 11:47 #138
Czy nowy instalator (a może już nieco starsza wersja umożliwia wreszcie wykorzystanie sieci WiFi z włączonym WPA? Jak dotąd podczas instalacji można było jedynie wybrać sieci "zabezpieczone" za pomocą "szyfrowania" WEP - zmieniło się coś w tej kwestii?

Aby dodać komentarz Zaloguj się lub Zarejestruj