aptitude - zarządzanie pakietami z wiersza poleceń

Kategoria: Artykuły, etykiety: dla początkujących, system, apt

Dodany: 2010-01-04 23:56 (zmodyfikowany: 2013-10-23 01:22)
Przez: ArnVaker

Wyświetleń: 133873

Niniejszy tekst dostępny jest również pod łatwym do zapamiętania adresem dug.net.pl/aptitude.

Artykuł przedstawia podstawowe funkcje programu aptitude, które każdy jego użytkownik powinien znać, a przynajmniej mieć świadomość ich istnienia, aby sprawnie zarządzać pakietami Debiana z poziomu wiersza poleceń. Szczegółowe informacje na temat bardziej zaawansowanych funkcji dostępne są w systemowym podręczniku użytkownika oraz w rozszerzonej dokumentacji.


Spis treści:

________________________________________

Aktualizacja systemu

aptitude update

Odświeża listę pakietów dostępnych w repozytoriach.

aptitude safe-upgrade

Aktualizuje zainstalowane pakiety do najnowszych dostępnych wersji. Zainstalowane pakiety nie zostaną usunięte, chyba że są zbędne, nowe pakiety mogą zostać zainstalowane w celu spełnienia zależności. Zdarza się, że aktualizacja niektórych pakietów wymaga usunięcia innych, w takich przypadkach pakiety nie zostaną zaktualizowane w wyniku tego polecenia.

aptitude full-upgrade

Aktualizuje zainstalowane pakiety do najnowszych dostępnych wersji. Jeżeli jest to konieczne, usuwa i instaluje pakiety w celu spełnienia zależności. Jest w stanie zaktualizować pakiety, których nie można bezpiecznie zaktualizować poleceniem aptitude safe-upgrade.


Zazwyczaj wystarcza systematyczne aktualizowanie systemu poleceniem aptitude safe-upgrade. W przypadku wersji stabilnej Debiana polecenie aptitude full-upgrade wykonane bezpośrednio po aptitude safe-upgrade nie powinno spowodować żadnych dodatkowych zmian.

W przypadku wersji testowej oraz niestabilnej rotacje pakietów są o wiele większe, co wiąże się czasem z koniecznością usunięcia niektórych pakietów aby umożliwić aktualizację innych. Jeżeli po zaktualizowaniu systemu poleceniem aptitude safe-upgrade część pakietów nadal nie została zaktualizowana, wskazane jest użycie polecenia aptitude full-upgrade.

W przypadku wersji innych niż stabilna może się też zdarzyć, że pakiety dostępne w repozytorium mają tymczasowo niespełnione zależności i jedyne rozwiązanie w pełni aktualizujące system wiąże się z usunięciem pakietów, których wcale usuwać nie chcemy. W takiej sytuacji należy wstrzymać się z wykonaniem polecenia aptitude full-upgrade do czasu, aż zależności zostaną spełnione.

UWAGA: Przed zatwierdzeniem polecenia aptitude full-upgrade dokładnie przeczytaj i przeanalizuj przekazane informacje. Upewnij się, że wiesz jaki będzie efekt planowanych działań. Możesz wywołać polecenie z opcją -s, co spowoduje wykonanie wyłącznie symulacji.


aptitude upgrade

Polecenie aptitude upgrade jest przestarzałe. Należy użyć aptitude safe-upgrade zamiast niego.

aptitude dist-upgrade

Równoznaczne z aptitude full-upgrade, obecnie można używać ich zamiennie.

________________________________________

Instalacja pakietów

Czyli polecenie:

aptitude install

Domyślnie instalowana jest najnowsza dostępna wersja podanego pakietu/pakietów. Inną wersję można zainstalować poprzez ustawienie wartości „Pin-Priority” w pliku /etc/apt/preferences lub bezpośrednie wskazanie wersji/gałęzi pochodzenia pakietu z wiersza poleceń.

Konkretną wersję można wskazać poprzez dodanie =<wersja> do nazwy pakietu.

aptitude install amarok=2.2.1-2

Aby wybrać wersję pochodzącą z konkretnej gałęzi należy dodać /<gałąź> do nazwy pakietu.

aptitude install amarok/testing

Aby zainstalować dany pakiet wraz z jego zależnościami pochodzący z konkretnej gałęzi należy użyć opcji target-release, podając odpowiednią gałąź.

aptitude -t testing install amarok

Nie wszystkie wymienione pakiety muszą zostać zainstalowane. Można przekazać aptitude aby wykonał na nich inną akcję.

Dostępne są następujące przełączniki:

 • <pakiet>+ — instaluje pakiet.

 • <pakiet>+M — instaluje pakiet i od razu oznacza go jako zainstalowany automatycznie.

 • <pakiet>- — usuwa pakiet.

 • <pakiet>_ — usuwa pakiet wraz z plikami konfiguracyjnymi.

 • <pakiet>= — zatrzymuje aktualny stan pakietu.

 • <pakiet>: — zatrzymuje aktualny stan pakietu, w przeciwieństwie do = nie zapobiega przed automatyczną aktualizacją pakietu w przyszłości.

 • <pakiet>&M — oznacza pakiet jako zainstalowany automatycznie.

 • <pakiet>&m — oznacza pakiet jako zainstalowany ręcznie.


UWAGA: Po potwierdzeniu polecenia aptitude install (klawiszem „y”) aptitude od razu zapisze informacje o planowanych akcjach. Przykładowo, jeżeli po wydaniu polecenia:

aptitude install amarok

instalacja zostania przerwana, należy anulować ją poleceniem przeciwnym:

aptitude remove amarok

lub anulować wszystkie zaplanowane akcje, poleceniem:

aptitude keep-all

________________________________________

Usuwanie pakietów

Co i w jaki sposób zostanie usunięte w wyniku wydania konkretnego polecenia:

aptitude remove pakiet
 • bezpośrednio wskazany pakiet,
 • pakiety zależące od wskazanego pakietu,
 • pakiety automatycznie zainstalowane podczas instalacji wskazanego pakietu (jeżeli nie są wymagane przez inne pakiety w systemie).
aptitude purge pakiet
 • to samo co w przypadku polecenia aptitude remove,
 • ponadto wyłącznie bezpośrednio wskazany pakiet zostanie usunięty wraz z konfiguracją.
aptitude remove --purge pakiet
 • to samo co w przypadku polecenia aptitude remove,
 • ponadto automatycznie zainstalowane pakiety zostaną usunięte wraz z konfiguracją (konfiguracja bezpośrednio wskazanego pakietu nie zostanie usunięta).
aptitude purge --purge pakiet
 • to samo co w przypadku polecenia aptitude remove,
 • ponadto automatycznie zainstalowane pakiety oraz bezpośrednio wskazany pakiet zostaną usunięte wraz z konfiguracją.

W żadnym z powyższych przypadków nie zostaną usunięte pliki konfiguracyjne pakietów zależących od wskazanego pakietu. Można je namierzyć poleceniem:

aptitude search ~c

Wynikiem będzie lista usuniętych pakietów, których pliki konfiguracyjne pozostały w systemie.

Jeżeli konfiguracja danego pakietu nie jest już potrzebna, można ją usunąć poleceniem:

aptitude purge pakiet

Można też do tego celu użyć polecenia:

aptitude purge ~c

W ten sposób usunięte zostaną wszystkie pliki konfiguracyjne po odinstalowanych pakietach.


Po każdym z poleceń można podać dowolną liczbę pakietów. Przykład:

aptitude purge --purge compiz~i fusion-icon

________________________________________

Inne akcje obsługiwane przez aptitude

aptitude hold

Zatrzymuje pakiet w aktualnie zainstalowanej wersji. Zapobiega przed aktualizacją w przyszłości.

aptitude unhold

Cofa polecenie aptitude hold.

aptitude keep

Anuluje wszystkie zaplanowane w stosunku do danego pakietu akcje.

aptitude reinstall

Przeinstalowuje pakiet.

aptitude markauto

Oznacza pakiet jako zainstalowany automatycznie.

aptitude unmarkauto

Oznacza pakiet jako zainstalowany ręcznie.

aptitude build-dep

Instaluje pakiety niezbędne do skompilowania danego pakietu ze źródeł.

aptitude forbid-version

Zapobiega przed aktualizacją pakietu do konkretnej wersji. Domyślnie zaznaczona zostanie wersja do której aktualnie pakiet zostałby zaktualizowany. Można także wskazać konkretną wersję pakietu poprzez dodanie =<wersja> do jego nazwy.

aptitude keep-all

Anuluje wszystkie zaplanowane akcje w stosunku do wszystkich pakietów.

aptitude forget-new

Oznacza nowe pakiety w repozytorium jako już przejrzane. Jakie nowe pakiety pojawiły się w repozytorium można sprawdzić poleceniem aptitude search ~N.

aptitude search

Znajduje pakiety pasujące do podanego wzorca.

aptitude show

Wyświetla szczegółowe informacje o wskazanym pakiecie. Domyślnie wyświetlona zostanie informacja o wersji pakietu która zostałaby zainstalowana poleceniem aptitude install. Można wskazać inną wersję pakietu dodając =<wersja> do jego nazwy.

aptitude why

Pokazuje z jakiego powodu pakiet ma zostać zainstalowany. Wyświetla sekwencję zależności prowadzącą do wskazanego pakietu, wraz z informacją o stanie zainstalowania każdego pakietu występującego w łańcuchu zależności.

aptitude why-not

Pokazuje z jakiego powodu pakiet nie może zostać zainstalowany. Znajduje łańcuch zależności prowadzący do konfliktu ze wskazanym pakietem.

aptitude clean

Usuwa wszystkie pobrane pakiety .deb znajdujące się w archiwum.

aptitude autoclean

Usuwa z archiwum pakiety .deb, które nie są już dostępne do pobrania.

aptitude changelog

Pobiera i wyświetla changelog dla każdego ze wskazanych pakietów źródłowych lub binarnych. Domyślnie dla wersji pakietu, która zostałaby zainstalowana w wyniku polecenia aptitude install, można także wybrać konkretną wersję dodając =<wersja> do nazwy pakietu.

aptitude download

Pobiera wskazany pakiet .deb do obecnego katalogu. Domyślnie jest to wersja pakietu, która zostałaby zainstalowana w wyniku polecenia aptitude install, można także wybrać konkretną wersję dodając =<wersja> do nazwy pakietu.


Nie są to wszystkie oferowane przez aptitude akcje. Opisałem tylko te, które moim zdaniem mogą okazać się przydatne dla większości użytkowników. Listę wszystkich dostępnych akcji wraz z obszerniejszymi opisami znaleźć można w podręczniku użytkownika.

________________________________________

Najczęściej używane opcje

-d, --download-only

Wyłącznie pobiera wskazane pakiety. Nie wykonuje żadnych akcji (instalacja, usuwanie).

-P, --prompt

Zawsze pyta o potwierdzenie przed pobieraniem, instalacją, czy usuwaniem pakietów, nawet jeżeli żadne inne akcje poza bezpośrednio wskazanymi nie są zaplanowane.

--purge-unused

Podczas usuwania pakietów, które nie są już wymagane przez żadne pakiety zainstalowane w systemie usuwa także pliki konfiguracyjne z nimi związane.

-R, --without-recommends

Nie traktuje pakietów polecanych jako zależności podczas instalacji nowych pakietów.

-r, --with-recommends

Traktuje pakiety polecane jako zależności podczas instalacji nowych pakietów.

-s, --simulate

Wyświetla zaplanowane działania bez faktycznego wykonywania ich. Nie wymaga uprawnień użytkownika root. Przydatne zwłaszcza przy sprawdzaniu niepewnych aktualizacji.

--schedule-only

Oznacza wskazane działania jako zaplanowane na przyszłość, bez natychmiastowego wykonywania ich. Mogą one zostać wykonane przez wywołanie aptitude install bez żadnych argumentów.

-t <gałąź>, --target-release <gałąź>

Wskazuje z jakiej gałęzi Debiana mają zostać zainstalowane wskazane pakiety.

-v, --verbose

Wyświetla dodatkowe informacje dla niektórych poleceń (na przykład aptitude show). Może zostać użyty wielokrotnie dla uzyskania coraz większej ilości informacji.

-y, --assume-yes

Zakłada, że odpowiedź na każde pytanie typu tak/nie brzmi: tak.

________________________________________

Inne dostępne opcje

--allow-untrusted

Bez pytania instaluje pakiety z niezaufanych źródeł.

--disable-columns

Powoduje, że wyniki polecenia aptitude search wyświetlane są bez specjalnego formatowania.

-D, --show-deps

Dla poleceń powodujących instalację lub usunięcie pakietów (jak aptitude install czy aptitude full-upgrade), wyświetla powód automatycznej instalacji lub usunięcia pakietów.

-f

Agresywnie stara się naprawić zależności uszkodzonych pakietów, nawet jeżeli wiąże się to ze zignorowaniem akcji wywołanych z wiersza poleceń.

--full-resolver

Używa agresywnego algorytmu rozwiązywania zależności. W przeciwieństwie do algorytmu safe-resolver usuwa pakiety jeżeli prowadzi to do spełnienia zależności.

--no-new-installs

Zapobiega przed instalacją nowych pakietów w wyniku wywołania aptitude safe-upgrade.

--no-show-resolver-actions

Nie wyświetla informacji o akcjach wywołanych z wykorzystaniem bezpiecznego algorytmu rozwiązywania zależności.

--safe-resolver

Używa bezpiecznego algorytmu rozwiązywania zależności. Jest to ten sam algorytm, który jest używany przez polecenie aptitude safe-upgrade.

--show-resolver-actions

Wyświetla informacje o akcjach wywołanych z wykorzystaniem bezpiecznego algorytmu rozwiązywania zależności.

-V, --show-versions

Pokazuje jakie wersje pakietów zostaną zainstalowane.

--version

Wyświetla wersję programu aptitude oraz informacje o tym jak został skompilowany.

--visual-preview

Podczas instalacji lub usuwania pakietów z wiersza poleceń przechodzi do trybu interaktywnego i wyświetla w nim zaplanowane działania, zamiast wyświetlać standardowe informacje.

-W, --show-why

Pokazuje które automatycznie instalowane pakiety są wymagane przez konkretne pakiety bezpośrednio wskazane z wiersza poleceń. W połączeniu z opcją -v wyświetla kompletny łańcuch zależności prowadzący do każdego z instalowanych pakietów.

-w <szerokość>, --width <szerokość>

Określa jaka szerokość wyświetlania ma zostać użyta dla wyniku polecenia aptitude search. Domyślnie użyta zostanie cała szerokość terminala.

-Z

Pokazuje ile przestrzeni dyskowej zostanie użyte lub zwolnione przez każdy z instalowanych, aktualizowanych lub usuwanych pakietów.


Nie są to wszystkie dostępne opcje. Opisałem tylko te, które moim zdaniem mogą okazać się przydatne dla większości użytkowników. Listę wszystkich dostępnych opcji wraz z obszerniejszymi opisami znaleźć można w podręczniku użytkownika.

________________________________________

Pakiety polecane i sugerowane

Ani pakiety polecane ani sugerowane nie są niezbędne do prawidłowego działania instalowanego programu. Do prawidłowego działania wymagane są jedynie jego zależności. Pakiety polecane i sugerowane często rozszerzają funkcjonalność danego programu.

Domyślnie skonfigurowany aptitude zawsze podczas instalacji danego programu traktuje pakiety polecane tak, jakby były one jego zależnościami. Nie ma w tym nic złego, w końcu to deweloperzy poszczególnych programów decydują o tym, którym pakietom nadać status polecanych.


Jeżeli nie chcesz, aby polecane pakiety były automatycznie instalowane i wolisz sam dostosować system ściśle do swoich potrzeb, możesz to zachowanie zmienić. W tym celu uruchom aptitude w trybie interaktywnym będąc zalogowanym jako użytkownik root, poleceniem:

aptitude

W zakładce „Opcje” wybierz pole „Preferencje”, przejdź strzałką w dół do sekcji „Zależności” i odznacz opcję „Automatyczna instalacja polecanych pakietów”.

Opcje => Preferencje => Automatyczna instalacja polecanych pakietów

Jest to równoznaczne z dodaniem do pliku /root/.aptitude/config wpisu:

APT::Install-Recommends "false";

Można także wybrać zachowanie aptitude bezpośrednio dla instalacji konkretnego pakietu.

Instalacja wraz z pakietami polecanymi:

aptitude install --with-recommends pakiet

w skrócie:

aptitude install -r pakiet

Instalacja bez pakietów polecanych:

aptitude install --without-recommends pakiet

w skrócie:

aptitude install -R pakiet

Pakiety sugerowane nie są automatycznie instalowane. W samym aptitude nie ma opcji pozwalającej zainstalować wskazany pakiet wraz z pakietami przez niego sugerowanymi, jednak istnieje możliwość pośredniego użycia ogólnych opcji dla APT-a. Instalację wraz z pakietami polecanymi można przeprowadzić za pomocą polecenia:

aptitude -o APT::Install-Suggests=1 install pakiet

Można też po prostu sprawdzić jakie to pakiety, a potem normalnie je zainstalować.

Przykład:

 $ aptitude show fluxbox
Pakiet: fluxbox
Stan: zainstalowany
Zainstalowany automatycznie: nie
Wersja: 1.1.1-5
Priorytet: opcjonalny
Sekcja: x11
Opiekun: Dmitry E. Oboukhov <unera@debian.org>
Rozmiar rozpakowanego: 4383k
Wymaga: menu (>= 2.1.19), libc6 (>= 2.3.4), libfontconfig1 (>= 2.4.0), libfreetype6
    (>= 2.2.1), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libice6 (>= 1:1.0.0), libimlib2, libsm6,
    libstdc++6 (>= 4.4.0), libx11-6 (>= 0), libxext6, libxft2 (> 2.1.1),
    libxinerama1, libxpm4, libxrandr2 (>= 0), libxrender1, zlib1g (>= 1:1.1.4)
Poleca: xfonts-terminus
Sugeruje: fluxconf, fbpager, fbdesk
Udostępnia: x-window-manager
Opis: Highly configurable and low resource X11 Window manager Fairly similar to
   blackbox, from which it is derived, but has been extended with features such as
   pwm-style window tabs, configurable key bindings, toolbar, and an iconbar.
   It also includes some cosmetic fixes over blackbox.

 This package contains support for GNOME and KDE.
Strona domowa: http://fluxbox.org
Sugeruje: fluxconf, fbpager, fbdesk

Jeżeli interesują Cię te pakiety, zainstaluj je poleceniem aptitude install.

________________________________________

Wzorce wyszukiwania

Wzorców wyszukiwania jest sporo, ich lista wraz z opisami dostępna jest na tej stronie, a także w rozszerzonej dokumentacji do zainstalowania w systemie.

Najczęściej używane to:

 • ~i — wybiera pakiety aktualnie zainstalowane w systemie.

 • ~a — wybiera pakiety, które zostały oznaczone przez wskazaną akcję, przykładowo:

aptitude search ~ahold

Wskaże pakiety, które zostały oznaczone akcją „hold” — wstrzymane.

 • ~c — wybiera pakiety, które zostały usunięte, lecz pozostały po nich pliki konfiguracyjne.

 • ~M — wybiera pakiety zainstalowane automatycznie.

 • ~N — wybiera nowe pakiety, które pojawiły się w repozytorium.

 • ~s — wybiera pakiety pochodzące z danej sekcji, przykładowo:

aptitude search ~skde

Odnajdzie wszystkie pakiety znajdujące się w sekcji „kde”.

 • ~b — wybiera pakiety, które mają naruszone zależności.

 • ~n — wybiera pakiety pasujące do podanego wzorca, przykładowo:

aptitude search xorg~ninput

Odnajdzie wszystkie pakiety, których nazwa zawiera ciągi znaków „xorg” oraz „input”.

 • ~U — wybiera zainstalowane pakiety, które mogą zostać zaktualizowane.

 • ~m — wybiera pakiety, których opiekunem jest „wskazany” deweloper. Najlepiej sprawdzać po mailu ponieważ jest unikatowy, przykładowo:

aptitude search ~mdburrows@debian.org

Odnajdzie wszystkie pakiety, których opiekunem jest Daniel Burrows.

________________________________________

Gdy aptitude chce usunąć potrzebne pakiety

Czasem zdarza się, że chcemy usunąć jakiś pakiet, jednak polecenie jego usunięcia pociąga za sobą wiele pakietów, które chcielibyśmy zachować. Zazwyczaj dzieje się tak z powodu naruszenia zależności metapakietu, który zależy od usuwanego pakietu. Rozwiązaniem jest zmiana statusów pakietów, które chcemy zachować — z zainstalowanych automatycznie na zainstalowane ręcznie. Służy do tego polecenie:

aptitude unmarkauto pakiet

Nieco innym przypadkiem jest sytuacja, gdy pakiety już przeznaczone są do usunięcia i przy każdej próbie użycia aptitude, chce on je usunąć. Tutaj rozwiązaniem również jest polecenie aptitude unmarkauto pakiet, jednak dodatkowo z opcją --schedule-only, dzięki której zaplanowane akcje nie zostaną natychmiast wykonane:

aptitude unmarkauto --schedule-only pakiet1 pakiet2 …

Podając przy tym nazwy programów przeznaczonych do usunięcia. Przykład:

aptitude unmarkauto --schedule-only app-install-data brasero dmz-cursor-theme eog evince file-roller gcalctool gconf-editor gdm gedit gnome-core gnome-power-manager gnome-screensaver gnome-system-tools totem xfonts-base

Warto sprawdzić co jakiś czas jak aktualnie przedstawia się sytuacja poleceniem:

aptitude safe-upgrade -s

Jeżeli w wyniku powyższego polecenia żadne potrzebne pakiety nie są już przeznaczone do usunięcia, można bezpiecznie przeprowadzić normalną aktualizację.

________________________________________

Używane pliki i katalogi

/etc/apt/sources.list, /etc/apt/sources.list.d/*

Pliki w których umieszczane są wpisy repozytoriów.

/etc/apt/apt.conf, /etc/apt/apt.conf.d/*, ~/.aptitude/config

Pliki konfiguracyjne brane pod uwagę przez aptitude. Opcje zdefiniowane w pliku ~/.aptitude/config mają pierwszeństwo przed zdefiniowanymi w /etc/apt/apt.conf oraz /etc/apt/apt.conf.d/*.

/etc/apt/preferences, /etc/apt/preferences.d/*

Pliki w których można ustawić priorytety (Pin-Priority) dla pakietów, w oparciu o wersję, gałąź dystrybucji, czy źródło pochodzenia. Pliku /etc/apt/preferences domyślnie nie ma w systemie.

/var/cache/apt/archives/

Katalog do którego trafiają pobrane do instalacji/aktualizacji pakiety.

/var/lib/apt/lists/

Katalog w którym przechowywane są listy pakietów dostępnych w używanych repozytoriach.

/var/lib/aptitude/pkgstates

Plik w którym przechowywane są informacje o statusach i flagach poszczególnych pakietów.

/var/log/apt/term.log

Log w którym zapisywane są informacje o wszystkich działaniach wykonanych z wykorzystaniem APT-a (za pomocą programów apt-get, aptitude, synaptic i innych).

/var/log/aptitude

Log zawierający historię wykonanych działań, prowadzony wyłącznie przez aptitude.

________________________________________

Przykładowe polecenia

Usunięcie GNOME:

aptitude purge gnome~i ~sgnome~i

Usunięcie KDE:

aptitude purge kde~i ~skde~i

Usunięcie pakietów, których nazwa zawiera ciąg znaków „nvidia”:

aptitude purge nvidia~i

Wyświetlenie listy zawierającej wyłącznie nazwy zainstalowanych pakietów mających status zainstalowanych ręcznie:

aptitude -F %p search '~i!~M'

Cofnięcie lub aktualizacja zainstalowanych pakietów, których nazwa zawiera ciąg znaków „xorg”, do wersji z gałęzi testowej:

aptitude install xorg~i/testing

To samo dla pakietów, których nazwa zawiera ciąg znaków „ncurses”:

aptitude install ncurses~i/testing

Zablokowanie aktualizacji pakietów, których nazwa zawiera ciąg znaków „ncurses”, do wersji do których aktualnie zostałyby zaktualizowane (pakiety zostaną zaktualizowane jeżeli w repozytorium pojawią się ich nowsze niż aktualnie dostępne wersje):

aptitude forbid-version ncurses~i

Instalacja wersji 1.10.2-2.1 pakietu libcairo2:

aptitude install libcairo2=1.10.2-2.1

Zatrzymanie przed aktualizacją zainstalowanych pakietów, których nazwa zawiera ciąg znaków „libfm”:

aptitude hold libfm~i

Aktualizacja pakietów, których nazwa zawiera ciąg znaków „xserver”, do wersji z gałęzi eksperymentalnej:

aptitude -t experimental safe-upgrade xserver~i

Wyświetlenie listy pakietów zainstalowanych z repozytorium „multimedia”:

aptitude search ~Omultimedia~i

Wyświetlenie listy pakietów zainstalowanych spoza oficjalnego repozytorium stabilnej wersji Debiana:

aptitude search '?any-version(~i !?and(~ODebian ~A^stable))'

Pominięcie sprawdzania pola „Valid-Until” w pliku „Release” repozytorium:

aptitude -o 'Acquire::Check-Valid-Until=false' update

Sprawdzenie jakie nowe pakiety pojawiły się w repozytorium:

aptitude forget-new && aptitude update && aptitude search ~N

________________________________________

Dokumentacja

Więcej informacji znaleźć można jak zawsze w systemowym podręczniku użytkownika, w tym przypadku:

man aptitude

UWAGA: W wydaniach aptitude starszych niż 0.6.5 znajduje się bardzo stara i niezgodna z rzeczywistością polska wersja językowa podręcznika. Lepiej zamiast niej użyć np. anglojęzycznej wersji pisanej przez autora programu:

man -L en aptitude

W ten sam sposób można też wyświetlić podręczniki w innych językach. Przykładowo dla języka niemieckiego będzie to polecenie:

man -L de aptitude

Dostępna jest również szczegółowa, rozszerzona dokumentacja do zainstalowania w systemie bezpośrednio z repozytorium. Anglojęzyczną wersję można zainstalować poleceniem:

aptitude install aptitude-doc-en

Analogicznie można zainstalować rozszerzoną dokumentację w językach: czeskim, hiszpańskim, fińskim, francuskim, włoskim oraz japońskim.

Jak się do niej dostać? Najlepiej za pomocą używanej przeglądarki internetowej otworzyć plik:

/usr/share/doc/aptitude/html/en/index.html

Rozszerzoną dokumentację w kilku językach można również przeglądać online w internecie.

________________________________________

„You hold up the Amulet of Yendor. An invisible choir sings…”

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks