Kompilacja Duke Nukem 3D

Kategoria: FAQ, etykiety: gry

Dodany: 2009-12-28 20:05 (zmodyfikowany: 2010-02-02 18:29)
Przez: azhag

Wyświetleń: 11180

Wstęp

Duke Nukem 3D to kultowa gra FPS wydana w 1996 r. przez Apogee Software. W 2003 kod źródłowy gry został opublikowany na licencji GNU GPL, dzięki czemu powstał port m.in. na platformę Linux.

Kompilacja

Do pobrania najnowszej wersji gry oraz kompilacji wymagane są następujące pakiety:

subversion timidity libsdl1.2-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev nasm libgtk2.0-dev libvorbis-dev

Po ich zainstalowaniu można pobrać najnowszą wersję z repozytorium SVN:

svn co https://eduke32.svn.sourceforge.net/svnroot/eduke32/ eduke32

przejść do pobranego źródła i rozpocząć kompilację:

cd eduke32
make

Jeśli kompilacja zakończy się sukcesem, w obecnym katalogu powstaną dwie binarki — eduke32 oraz mapster32. Dla porządku przenosimy je w nowe miejsce, np. ~/duke_nukem/:

mkdir ~/duke_nukem/
mv eduke32 mapster32 ~/duke_nukem/

Uruchomienie gry

Do uruchomienia gry potrzebna jest jeszcze mapa, którą należy umieścić w katalogu z binarką (w powżyszym przykładzie — ~/duke_nukem/).

Pełną wersję Duke Nukema 3D można zdobyć z oryginalnego wydania (plik *.grp). Za darmo można pobrać niepełną wesję shareware:

wget http://apt.duke4.net/pool/main/d/duke3d-shareware/duke3d-shareware_1.3d-5_all.deb -O /tmp/duke3d-shareware_1.3d-5_all.deb
dpkg -x /tmp/duke3d-shareware_1.3d-5_all.deb /tmp/duke_nukem
cp /tmp/duke_nukem/usr/local/share/games/eduke32/duke3d.grp ~/duke_nukem/

Ponadto istnieją liczne nieoficjalne modyfikacje Duke Nukema 3D, które korzystają z projektu EDuke32, a co za tym idzie — można je uruchomić w podobny sposób¹.

Grę uruchamia się za pomocą pliku wykonywalnego eduke32.

cd ~/duke_nukem/
./eduke32

Dostępne opcje można sprawdzić w tekście pomocy:

./eduke32 -help

__
1) Jednakowoż autorowi dotychczas się ta sztuka nie powiodła. Jeśli ktoś ma więcej szczęścia, proszony jest o podzielenie się na forum. Wg pomocy pliki gry mogą być przechowywane w *.grp, zip, con lub def.

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks