Instalacja lstat na apache2

Kategoria: FAQ, etykiety: sieć

Dodany: 2009-10-27 01:48 (zmodyfikowany: 2009-10-28 14:24)
Przez: giegiel

Wyświetleń: 17432

Przed instalacją musimy mieć zainstalowany apache2 i php5. Następnie instalujemy rrdtool i potrzebne biblioteki:

apt-get install rrdtool librrds-perl php5-cgi libapache2-mod-php5 

ściągamy lstat ze strony http://lstat.sourceforge.net/ i wypakowujemy:

tar -xzvf lstat-2.3.2.tar.gz

zmieniamy bieżący katalog na rozpakowany np.:

cd lstat-2.3.2

i instalujemy:

./configure --iso-8859-2 --with-httpdconf=/etc/apache2/apache2.conf --with-wwwuser=www-data --with-wwwgroup=www-data 

jako wynik powinniśmy dostać:

INFO: Using www-data and www-data as WWW Server user and group

następnie wpisujemy:

make
sudo make install

Jak nie wyskoczyły żadne błędy to kopiujemy plik uruchomieniowy lstat i dodajemy go do rc.d żeby uruchamiał się automatycznie przy starcie systemu:

sudo cp /usr/local/lstat/bin/lstatd.rc /etc/init.d/lstat
sudo update-rc.d lstat defaults

tworzymy (jeśli nie ma) plik /etc/apache2/lstat.conf i wklejamy do niego:

Alias /lstat/ "/var/www/lstat/"

<Directory "/var/www/lstat/">
#for execute CGI files
    Options ExecCGI
    AddHandler cgi-script .cgi
    AllowOverride AuthConfig Limit
    SetEnv LANG pl_PL
</Directory>

i dopisujemy do /etc/apache2/httpd.conf

Include /etc/apache2/lstat.conf

Przeładowujemy apache2 i startujemy lstat:

sudo /etc/init.d/apache2 reload
sudo /etc/init.d/lstat start 

teraz po wpisaniu w przeglądarkę http://adres.ip.kompa.z.lstat/lstat/lstat.cgi mamy dostępny interfejs lstat.

Jeśli pojawia się komunikat, że plik lstat.cgi nie istnieje należy skopiować folder /usr/local/lstat/www do /var/www i nazwać ten folder lstat.

Jeżeli komuś coś nie działa proszę pisać na forum w dziale Sieci. Wspólnymi siłami damy radę bo w grupie siła!

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks