Problem indeksu dokumentacji info

Kategoria: FAQ, etykiety: system, systemy plików

Dodany: 2009-08-02 23:49 (zmodyfikowany: 2009-08-16 13:01)
Przez: bercik

Wyświetleń: 7411

Jeżeli komenda info cp zwraca że nie ma dokumentacji i odsyła do manuala (pomimo że jest) przypuszczalnie źle budowany jest plik indeksu. Poniżej prezentuje rozwiązanie tego problemu.

W przypadku dokumentacji info (przynajmniej na systemach debianowych) występuje niekiedy problem związany z błędem skryptu instalującego tą dokumentację (generującego plik dir zawierający główny spis treści). Problem ten objawia się niemożnością bezpośredniego dotarcia do dokumentacji poprzez wywołanie np: info cp. Poniżej prezentuję łatkę do tego skryptu rozwiązującą (coprawda w dość nieelegancki sposób) ten problem; celem jej użycia patchujemy skrypt (warto wcześniej zrobić kopię): patch /usr/sbin/install-info install-info.diffi wywołujemy jako root na wszystkich plikach z katalogu z stronami info: for f in /usr/share/info/*.info.gz ; do install-info $f ; done.

Łatka: 166a167,172

# RRP dirty hack 1
for($aaa=0; $aaa<10; $aaa++) {
# after aplication this modifity
# rebuild dir "index" 

174a181,183

 } # RRP dirty hack 1 (END)

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks