Połączenie WiFi przez kartę Atheros

Kategoria: Artykuły, etykiety: sieć, internet

Dodany: 2009-07-29 13:19 (zmodyfikowany: 2009-08-16 12:46)
Przez: Kudzu

Wyświetleń: 14777

Instalacja

Instalujemy pakiety:

madwifi-source module-assistant build-essential wireless-tools wpasupplicant

Następnie jako root wykonujemy polecenia:

m-a prepare
m-a update
m-a a-i madwifi

Gdzie kolejno:

  • m-a prepare — jeśli mamy jądro z repozytorium, to pobierze jego nagłówki i utworzy odpowiednie linki symboliczne
  • m-a update — zaktualizuje listę dostępnych do utworzenia modułów
  • m-a a-i madwifi — stworzy moduł do jądra w postaci pakietu .deb, który od razu zostanie zainstalowany

Teraz tylko musimy upewnić się, że moduł naszej karty jest załadowany:

modprobe ath_pci

Konfiguracja połączenia

Najpierw musimy sprawdzić czy nasza sieć jest chroniona czy nie, a jeśli tak — to jakim kluczem. Najlepiej sprawdzić to wyszukując sieci w pobliżu (jako root):

iwlist ath0 scan

przykładowy wynik polecenia:

Kudzu:/home/kodzik# iwlist ath0 scan
ath0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:11:95:95:45:66
ESSID:"MACKO-WLAN"
Mode:Master
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=22/70 Signal level=-73 dBm Noise level=-95 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 22 Mb/s
6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=200
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK

Jak widać u mnie działa sieć chroniona kluczem WPA.

Klucz WEP

Załóżmy, że chroniona jest kluczem WEP. Wtedy nasza konfiguracja sprowadza się do dodania wpisu do /etc/network/interfaces (przypadek DHCP):

allow-hotplug ath0
iface ath0 inet dhcp
wireless-essid nazwa_sieci
wireless-key tutaj_klucz_WEP
dhclient ath0

lub (przypadek sieci ze statycznymi ustawieniami)

allow-hotplug ath0
iface ath0 inet static
address tutaj_adres_ip
netmask tutaj_adres_maski
gateway tutaj_adres_bramy
route add default gw tutaj_adres_bramy
wireless-essid nazwa_sieci
wireless-key tutaj_klucz_WEP

Klucz WPA

Teraz czas na WPA (tutaj czasami bywaja problemy, ale nie ma nic czego nie da się zrobić :D).

Najpierw musimy stworzyć plik konfiguracyjny wpa_supplicanta (jako root):

touch /etc/wpa_supplicant/wpasupplicant.conf

Teraz trzeba go wypełnić następującą treścią:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={
ssid="nazwa_sieci"
key_mgmt=WPA-PSK
scan_ssid=1
psk="tutaj_klucz_WPA"
}

a w /etc/network/interfaces (zależnie czy używamy DHCP, czy nie):

allow-hotplug ath0
iface ath0 inet dhcp
up /sbin/wpa_supplicant -iath0 -Dwext -c/etc/wpa_supplicant/wpasupplicant.conf -Bw
pre-down wpa_cli terminate
dhclient ath0

lub

allow-hotplug ath0
iface ath0 inet static
address adres_ip
netmask adres_maski
gateway adres_bramy
route add default gw adres_bramy
up /sbin/wpa_supplicant -iath0 -Dwext -c/etc/wpa_supplicant/wpasupplicant.conf -Bw
pre-down wpa_cli terminate

Zakończenie

Po ponownym uruchomieniu komputera, sieć powinna działać od razu.

Alternatywą są menedżery połączeń np Wicd (Polecam!!) bądź Network-manager (blee:)) ale kto by się bawił w te graficzne konfiguratory :):)

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks