Konfiguracja środowiska pbuilder dla dystrybucji Raspbian

Kategoria: Artykuły, etykiety: pakiety, kompilacja, pbuilder, debian, rpi, raspberry pi, raspbian

Dodany: 2014-02-22 17:34 (zmodyfikowany: 2014-02-22 18:38)
Przez: mati75

Wyświetleń: 7908

Raspbian jest systemem bazującym na Debianie przystosowanym do platformy Raspberry Pi. Jednak zasadniczą różnicą jest fakt, iż platforma korzysta ze starszej architektury procesora niż maszyny budujące pakiety dla Debiana. Instalacja z repozytoriów kończy się zwykle błędem naruszenia ochrony pamięci. Repozytoria Raspbiana zawierają pakiety przebudowane specjalnie na platformę Raspberry Pi, ale co gdy chcemy nowszy pakiet lub skompilować coś samemu?

Tutaj na pomoc przychodzi narzędzie developerów Debian - pbuilder. Przy czym może być używane przez zwykłych śmiertelników. Narzędzie to utrzymuje minimalny systemy pracy w środowisku chroot, zainstalować tylko niezbędne zależności budowania wymienione w pliku debian/control i usunąć je, gdy budowa jest zakończona. Dlatego, korzystając z pbuilder, opiekun pakietu może wykryć, jeśli niektóre zależności budowania nie zostały określone w debian/control. Również pbuilder umożliwia testową budowę dla gałęzi innych niż jeden wersja na której jest uruchomiany, na przykład: w wersji rozwojowej, podczas gdy w rzeczywistości działa na wersji stabilnej.

Aby korzystać z programu potrzebne są uprawnienia użytkownika root, może być poprzez sudo. Jako pierwszy krok instalujemy następujące pakiety:

sudo apt-get install pbuilder debootstrap devscripts

Następnym krokiem jest konfiguracja programu. pbuilder umożliwia dość złożoną konfigurację, chociaż w tym przypadku przyda się w miarę prosta. Pełne możliwości zostały opisane na wiki Ubuntu.

Przygotowałem gotową konfigurację dla Raspbiana w wersji stabilnej i testowej:

# Codenames for Raspbian suites according to their alias. Update these when
# needed.
TESTING_CODENAME="jessie"
STABLE_CODENAME="wheezy"

# List of Raspbian suites.
RASPBIAN_SUITES=($TESTING_CODENAME $STABLE_CODENAME
  "testing" "stable")

# Mirrors to use. Update these to your preferred mirror.
RASPBIAN_MIRROR="archive.raspbian.org"

# Optionally use the changelog of a package to determine the suite to use if
# none set.
if [ -z "${DIST}" ] && [ -r "debian/changelog" ]; then
  DIST=$(dpkg-parsechangelog | awk '/^Distribution: / {print $2}')
fi

# Optionally set a default distribution if none is used. Note that you can set
# your own default (i.e. ${DIST:="unstable"}).
: ${DIST:="$(lsb_release --short --codename)"}

# Optionally change Debian codenames in $DIST to their aliases.
case "$DIST" in
  $TESTING_CODENAME)
    DIST="testing"
    ;;
  $STABLE_CODENAME)
    DIST="stable"
    ;;
esac

# Optionally set the architecture to the host architecture if none set. Note
# that you can set your own default (i.e. ${ARCH:="i386"}).
: ${ARCH:="$(dpkg --print-architecture)"}

NAME="$DIST"
if [ -n "${ARCH}" ]; then
  NAME="$NAME-$ARCH"
  DEBOOTSTRAPOPTS=("--arch" "$ARCH" "${DEBOOTSTRAPOPTS[@]}" "--keyring" "/etc/apt/trusted.gpg" "--variant=buildd")
fi
BASETGZ="/var/cache/pbuilder/$NAME-base.tgz"
DISTRIBUTION="$DIST"
BUILDRESULT="/var/cache/pbuilder/$NAME/result/"
APTCACHE="/var/cache/pbuilder/$NAME/aptcache/"
BUILDPLACE="/var/cache/pbuilder/build/"
AUTOCLEANAPTCACHE="yes"


if $(echo ${RASPBIAN_SUITES[@]} | grep -q $DIST); then
  # Debian configuration
  MIRRORSITE="http://$RASPBIAN_MIRROR/raspbian/"
  COMPONENTS="main contrib non-free"
else
  echo "Unknown distribution: $DIST"
  exit 1
fi

Umieszczamy ją w pliku /root/.pbuilderrc. Następne tworzymy środowisko spakowane chroot:

sudo pbuilder create --debootstrapopts --variant=buildd

Zostanie ono stworzone w wersji jak system host czy stabilnej bądź testowej. Jeśli używamy wersji testowej i interesuje nas środowisko w wersji stabilnej możemy użyć flagi DIST:

sudo DIST=stable pbuilder create

lub gdy chcemy odwrotnie:

sudo DIST=testing pbuilder create

Teraz możemy przejść do budowy interesującego nas pakiety lub samemu przygotować źródła. Do budowy będzie nam potrzebny plik dsc zawierający informacje o źródłach. Powiedzmy interesuje mnie pakiet viewnior którego nie ma jeszcze w repozytorium testowym i chce zbudować.

Zaczynam od pobrania źródeł: dget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/v/viewnior/viewnior_1.4-1.dsc

Pobranie powinno wyglądać mniej więcej tak:

dget: retrieving http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/v/viewnior/viewnior_1.4-1.dsc
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 1918 100 1918  0   0  3007   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3015
dget: retrieving http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/v/viewnior/viewnior_1.4.orig.tar.gz
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 547k 100 547k  0   0  301k   0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 301k
dget: retrieving http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/v/viewnior/viewnior_1.4-1.debian.tar.xz
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 3136 100 3136  0   0  7545   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7556
dscverify: can't find any system keyrings

Następnie rozpoczynam budowę pakietu:

sudo pbuilder --build viewnior_1.4-1.dsc 

Wygląda to tak:

I: using fakeroot in build.
I: Current time: Sat Feb 22 18:09:41 CET 2014
I: pbuilder-time-stamp: 1393088981
I: Building the build Environment
I: extracting base tarball [/var/cache/pbuilder/testing-armhf-base.tgz]
I: creating local configuration
I: copying local configuration
I: mounting /proc filesystem
I: mounting /run/shm filesystem
I: mounting /dev/pts filesystem
I: policy-rc.d already exists
I: Obtaining the cached apt archive contents
I: Installing the build-deps
 -> Attempting to satisfy build-dependencies
 -> Creating pbuilder-satisfydepends-dummy package
Package: pbuilder-satisfydepends-dummy
Version: 0.invalid.0
Architecture: armhf
Maintainer: Debian Pbuilder Team <pbuilder-maint@lists.alioth.debian.org>
Description: Dummy package to satisfy dependencies with aptitude - created by pbuilder
 This package was created automatically by pbuilder to satisfy the
 build-dependencies of the package being currently built.
Depends: debhelper (>= 9), libgtk2.0-dev, intltool (>= 0.35.0), libexiv2-dev, libexiv2-12, dh-autoreconf
dpkg-deb: building package `pbuilder-satisfydepends-dummy' in `/tmp/satisfydepends-aptitude/pbuilder-satisfydepends-dummy.deb'.
Selecting previously unselected package pbuilder-satisfydepends-dummy.
(Reading database ... 11809 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../pbuilder-satisfydepends-dummy.deb ...
Unpacking pbuilder-satisfydepends-dummy (0.invalid.0) ...
dpkg: pbuilder-satisfydepends-dummy: dependency problems, but configuring anyway as you requested:
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on debhelper (>= 9); however:
 Package debhelper is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on libgtk2.0-dev; however:
 Package libgtk2.0-dev is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on intltool (>= 0.35.0); however:
 Package intltool is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on libexiv2-dev; however:
 Package libexiv2-dev is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on libexiv2-12; however:
 Package libexiv2-12 is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on dh-autoreconf; however:
 Package dh-autoreconf is not installed.

Setting up pbuilder-satisfydepends-dummy (0.invalid.0) ...
dpkg: pbuilder-satisfydepends-dummy: dependency problems, but configuring anyway as you requested:
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on debhelper (>= 9); however:
 Package debhelper is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on libgtk2.0-dev; however:
 Package libgtk2.0-dev is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on intltool (>= 0.35.0); however:
 Package intltool is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on libexiv2-dev; however:
 Package libexiv2-dev is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on libexiv2-12; however:
 Package libexiv2-12 is not installed.
 pbuilder-satisfydepends-dummy depends on dh-autoreconf; however:
 Package dh-autoreconf is not installed.

Setting up pbuilder-satisfydepends-dummy (0.invalid.0) ...
The following NEW packages will be installed:
 autoconf{a} automake{a} autopoint{a} autotools-dev{a} bsdmainutils{a} 
 ca-certificates{a} debhelper{a} dh-autoreconf{a} file{a} fontconfig{a} 
 fontconfig-config{a} fonts-dejavu-core{a} gettext{a} gettext-base{a} 
 gir1.2-atk-1.0{a} gir1.2-freedesktop{a} gir1.2-gdkpixbuf-2.0{a} 
 gir1.2-glib-2.0{a} gir1.2-gtk-2.0{a} gir1.2-pango-1.0{a} groff-base{a} 
 intltool{a} intltool-debian{a} libasprintf0c2{a} libatk1.0-0{a} 
 libatk1.0-data{a} libatk1.0-dev{a} libavahi-client3{a} 
 libavahi-common-data{a} libavahi-common3{a} libcairo-gobject2{a} 
 libcairo-script-interpreter2{a} libcairo2{a} libcairo2-dev{a} 
 libcroco3{a} libcups2{a} libdatrie1{a} libdrm-dev{a} libdrm-nouveau2{a} 
 libdrm-omap1{a} libdrm-radeon1{a} libdrm2{a} libelfg0{a} 
 libencode-locale-perl{a} libexiv2-12{a} libexiv2-dev{a} libexpat1{a} 
 libexpat1-dev{a} libffi6{a} libfile-listing-perl{a} libfontconfig1{a} 
 libfontconfig1-dev{a} libfreetype6{a} libfreetype6-dev{a} libgcrypt11{a} 
 libgdk-pixbuf2.0-0{a} libgdk-pixbuf2.0-common{a} libgdk-pixbuf2.0-dev{a} 
 libgirepository-1.0-1{a} libgl1-mesa-dev{a} libgl1-mesa-glx{a} 
 libglapi-mesa{a} libglib2.0-0{a} libglib2.0-bin{a} libglib2.0-data{a} 
 libglib2.0-dev{a} libgnutls26{a} libgpg-error0{a} libgraphite2-3{a} 
 libgssapi-krb5-2{a} libgtk2.0-0{a} libgtk2.0-common{a} libgtk2.0-dev{a} 
 libharfbuzz-dev{a} libharfbuzz-gobject0{a} libharfbuzz-icu0{a} 
 libharfbuzz0b{a} libhtml-parser-perl{a} libhtml-tagset-perl{a} 
 libhtml-tree-perl{a} libhttp-cookies-perl{a} libhttp-date-perl{a} 
 libhttp-message-perl{a} libhttp-negotiate-perl{a} libice-dev{a} 
 libice6{a} libicu52{a} libio-html-perl{a} libio-socket-ssl-perl{a} 
 libjasper1{a} libjbig0 libjpeg8{a} libk5crypto3{a} libkeyutils1{a} 
 libkrb5-3{a} libkrb5support0{a} liblwp-mediatypes-perl{a} 
 liblwp-protocol-https-perl{a} liblzo2-2{a} libmagic1{a} 
 libnet-http-perl{a} libnet-ssleay-perl{a} libp11-kit0{a} 
 libpango-1.0-0{a} libpango1.0-dev{a} libpangocairo-1.0-0{a} 
 libpangoft2-1.0-0{a} libpangoxft-1.0-0{a} libpcre3-dev{a} libpcrecpp0{a} 
 libpipeline1{a} libpixman-1-0{a} libpixman-1-dev{a} libpng12-0{a} 
 libpng12-dev{a} libpopt0{a} libpthread-stubs0-dev{a} libpython-stdlib{a} 
 libpython2.7-minimal{a} libpython2.7-stdlib{a} libsigsegv2{a} 
 libsm-dev{a} libsm6{a} libssl1.0.0{a} libtasn1-6{a} libthai-data{a} 
 libthai0{a} libtiff4{a} libtool{a} libunistring0{a} liburi-perl{a} 
 libwww-perl{a} libwww-robotrules-perl{a} libx11-6{a} libx11-data{a} 
 libx11-dev{a} libx11-xcb-dev{a} libx11-xcb1{a} libxau-dev{a} libxau6{a} 
 libxcb-dri2-0{a} libxcb-dri2-0-dev{a} libxcb-glx0{a} libxcb-glx0-dev{a} 
 libxcb-render0{a} libxcb-render0-dev{a} libxcb-shm0{a} libxcb-shm0-dev{a} 
 libxcb1{a} libxcb1-dev{a} libxcomposite-dev{a} libxcomposite1{a} 
 libxcursor-dev{a} libxcursor1{a} libxdamage-dev{a} libxdamage1{a} 
 libxdmcp-dev{a} libxdmcp6{a} libxext-dev{a} libxext6{a} libxfixes-dev{a} 
 libxfixes3{a} libxft-dev{a} libxft2{a} libxi-dev{a} libxi6{a} 
 libxinerama-dev{a} libxinerama1{a} libxml-parser-perl{a} libxml2{a} 
 libxml2-utils{a} libxrandr-dev{a} libxrandr2{a} libxrender-dev{a} 
 libxrender1{a} libxxf86vm-dev{a} libxxf86vm1{a} m4{a} man-db{a} 
 mesa-common-dev{a} mime-support{a} netbase{a} openssl{a} pkg-config{a} 
 po-debconf{a} python{a} python-minimal{a} python2.7{a} 
 python2.7-minimal{a} shared-mime-info{a} ucf{a} x11-common{a} 
 x11proto-composite-dev{a} x11proto-core-dev{a} x11proto-damage-dev{a} 
 x11proto-dri2-dev{a} x11proto-fixes-dev{a} x11proto-gl-dev{a} 
 x11proto-input-dev{a} x11proto-kb-dev{a} x11proto-randr-dev{a} 
 x11proto-render-dev{a} x11proto-xext-dev{a} x11proto-xf86vidmode-dev{a} 
 x11proto-xinerama-dev{a} xorg-sgml-doctools{a} xtrans-dev{a} 
 zlib1g-dev{a} 
The following packages are RECOMMENDED but will NOT be installed:
 curl hicolor-icon-theme ifupdown krb5-locales libasprintf-dev 
 libgettextpo-dev libgl1-mesa-dri libgtk2.0-bin libhtml-form-perl 
 libhtml-format-perl libhttp-daemon-perl libio-socket-inet6-perl 
 libio-socket-ip-perl libltdl-dev libmail-sendmail-perl libmailtools-perl 
 libx11-doc lynx-cur netscript-2.4 wget xml-core 
0 packages upgraded, 208 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 4442 kB/63.9 MB of archives. After unpacking 211 MB will be used.
Get: 1 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main libgnutls26 armhf 2.12.23-12 [490 kB]
Get: 2 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main libmagic1 armhf 1:5.17-0.1 [224 kB]
Get: 3 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main x11-common all 1:7.7+6 [287 kB]
Get: 4 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main file armhf 1:5.17-0.1 [54.8 kB]
Get: 5 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main autoconf all 2.69-4 [339 kB]
Get: 6 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main libtool armhf 2.4.2-1.7 [505 kB]
Get: 7 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main dh-autoreconf all 9 [15.5 kB]
Get: 8 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main libio-socket-ssl-perl all 1.967-1 [97.3 kB]
Get: 9 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main libexiv2-12 armhf 0.23-1 [742 kB]
Get: 10 http://archive.raspbian.org/raspbian/ testing/main libexiv2-dev armhf 0.23-1 [1687 kB]
Fetched 4442 kB in 6s (740 kB/s)     
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package libpipeline1:armhf.
(Reading database ... 11809 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpipeline1_1.2.6-2_armhf.deb ...
Unpacking libpipeline1:armhf (1.2.6-2) ...
Selecting previously unselected package libpopt0:armhf.
Preparing to unpack .../libpopt0_1.16-8_armhf.deb ...
Unpacking libpopt0:armhf (1.16-8) ...
Selecting previously unselected package libssl1.0.0:armhf.
Preparing to unpack .../libssl1.0.0_1.0.1f-1_armhf.deb ...
Unpacking libssl1.0.0:armhf (1.0.1f-1) ...
Selecting previously unselected package groff-base.
Preparing to unpack .../groff-base_1.22.2-5_armhf.deb ...
Unpacking groff-base (1.22.2-5) ...
Selecting previously unselected package bsdmainutils.
Preparing to unpack .../bsdmainutils_9.0.5_armhf.deb ...
Unpacking bsdmainutils (9.0.5) ...
Selecting previously unselected package man-db.
Preparing to unpack .../man-db_2.6.6-1_armhf.deb ...
Unpacking man-db (2.6.6-1) ...
Selecting previously unselected package libasprintf0c2:armhf.
Preparing to unpack .../libasprintf0c2_0.18.3.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libasprintf0c2:armhf (0.18.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package libgpg-error0:armhf.
Preparing to unpack .../libgpg-error0_1.12-0.2_armhf.deb ...
Unpacking libgpg-error0:armhf (1.12-0.2) ...
Selecting previously unselected package libgcrypt11:armhf.
Preparing to unpack .../libgcrypt11_1.5.3-3_armhf.deb ...
Unpacking libgcrypt11:armhf (1.5.3-3) ...
Selecting previously unselected package libffi6:armhf.
Preparing to unpack .../libffi6_3.0.13-12_armhf.deb ...
Unpacking libffi6:armhf (3.0.13-12) ...
Selecting previously unselected package libp11-kit0:armhf.
Preparing to unpack .../libp11-kit0_0.20.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libp11-kit0:armhf (0.20.2-1) ...
Selecting previously unselected package libtasn1-6:armhf.
Preparing to unpack .../libtasn1-6_3.4-3_armhf.deb ...
Unpacking libtasn1-6:armhf (3.4-3) ...
Selecting previously unselected package libgnutls26:armhf.
Preparing to unpack .../libgnutls26_2.12.23-12_armhf.deb ...
Unpacking libgnutls26:armhf (2.12.23-12) ...
Selecting previously unselected package libkeyutils1:armhf.
Preparing to unpack .../libkeyutils1_1.5.6-1_armhf.deb ...
Unpacking libkeyutils1:armhf (1.5.6-1) ...
Selecting previously unselected package libkrb5support0:armhf.
Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.12+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libkrb5support0:armhf (1.12+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package libk5crypto3:armhf.
Preparing to unpack .../libk5crypto3_1.12+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libk5crypto3:armhf (1.12+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package libkrb5-3:armhf.
Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.12+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libkrb5-3:armhf (1.12+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package libgssapi-krb5-2:armhf.
Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.12+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libgssapi-krb5-2:armhf (1.12+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package libmagic1:armhf.
Preparing to unpack .../libmagic1_1%3a5.17-0.1_armhf.deb ...
Unpacking libmagic1:armhf (1:5.17-0.1) ...
Selecting previously unselected package libxml2:armhf.
Preparing to unpack .../libxml2_2.9.1+dfsg1-3_armhf.deb ...
Unpacking libxml2:armhf (2.9.1+dfsg1-3) ...
Selecting previously unselected package libpython2.7-minimal:armhf.
Preparing to unpack .../libpython2.7-minimal_2.7.6-5_armhf.deb ...
Unpacking libpython2.7-minimal:armhf (2.7.6-5) ...
Selecting previously unselected package python2.7-minimal.
Preparing to unpack .../python2.7-minimal_2.7.6-5_armhf.deb ...
Unpacking python2.7-minimal (2.7.6-5) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../libglib2.0-0_2.36.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-0:armhf (2.36.4-1) ...
Selecting previously unselected package libatk1.0-data.
Preparing to unpack .../libatk1.0-data_2.10.0-2_all.deb ...
Unpacking libatk1.0-data (2.10.0-2) ...
Selecting previously unselected package libatk1.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../libatk1.0-0_2.10.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libatk1.0-0:armhf (2.10.0-2) ...
Selecting previously unselected package libavahi-common-data:armhf.
Preparing to unpack .../libavahi-common-data_0.6.31-4_armhf.deb ...
Unpacking libavahi-common-data:armhf (0.6.31-4) ...
Selecting previously unselected package libavahi-common3:armhf.
Preparing to unpack .../libavahi-common3_0.6.31-4_armhf.deb ...
Unpacking libavahi-common3:armhf (0.6.31-4) ...
Selecting previously unselected package libavahi-client3:armhf.
Preparing to unpack .../libavahi-client3_0.6.31-4_armhf.deb ...
Unpacking libavahi-client3:armhf (0.6.31-4) ...
Selecting previously unselected package libexpat1:armhf.
Preparing to unpack .../libexpat1_2.1.0-4_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1:armhf (2.1.0-4) ...
Selecting previously unselected package libpng12-0:armhf.
Preparing to unpack .../libpng12-0_1.2.50-1_armhf.deb ...
Unpacking libpng12-0:armhf (1.2.50-1) ...
Selecting previously unselected package libfreetype6:armhf.
Preparing to unpack .../libfreetype6_2.5.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libfreetype6:armhf (2.5.2-1) ...
Selecting previously unselected package ucf.
Preparing to unpack .../ucf_3.0027+nmu1_all.deb ...
Moving old data out of the way
Unpacking ucf (3.0027+nmu1) ...
Selecting previously unselected package fonts-dejavu-core.
Preparing to unpack .../fonts-dejavu-core_2.34-1_all.deb ...
Unpacking fonts-dejavu-core (2.34-1) ...
Selecting previously unselected package fontconfig-config.
Preparing to unpack .../fontconfig-config_2.11.0-2_all.deb ...
Unpacking fontconfig-config (2.11.0-2) ...
Selecting previously unselected package libfontconfig1:armhf.
Preparing to unpack .../libfontconfig1_2.11.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libfontconfig1:armhf (2.11.0-2) ...
Selecting previously unselected package libdrm2:armhf.
Preparing to unpack .../libdrm2_2.4.52-1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm2:armhf (2.4.52-1) ...
Selecting previously unselected package libglapi-mesa:armhf.
Preparing to unpack .../libglapi-mesa_9.2.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libglapi-mesa:armhf (9.2.2-1) ...
Selecting previously unselected package libxau6:armhf.
Preparing to unpack .../libxau6_1%3a1.0.8-1_armhf.deb ...
Unpacking libxau6:armhf (1:1.0.8-1) ...
Selecting previously unselected package libxdmcp6:armhf.
Preparing to unpack .../libxdmcp6_1%3a1.1.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libxdmcp6:armhf (1:1.1.1-1) ...
Selecting previously unselected package libxcb1:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb1_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb1:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package libx11-data.
Preparing to unpack .../libx11-data_2%3a1.6.2-1_all.deb ...
Unpacking libx11-data (2:1.6.2-1) ...
Selecting previously unselected package libx11-6:armhf.
Preparing to unpack .../libx11-6_2%3a1.6.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libx11-6:armhf (2:1.6.2-1) ...
Selecting previously unselected package libx11-xcb1:armhf.
Preparing to unpack .../libx11-xcb1_2%3a1.6.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libx11-xcb1:armhf (2:1.6.2-1) ...
Selecting previously unselected package libxcb-dri2-0:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb-dri2-0_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb-dri2-0:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package libxcb-glx0:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb-glx0_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb-glx0:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package libxfixes3:armhf.
Preparing to unpack .../libxfixes3_1%3a5.0.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libxfixes3:armhf (1:5.0.1-1) ...
Selecting previously unselected package libxdamage1:armhf.
Preparing to unpack .../libxdamage1_1%3a1.1.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libxdamage1:armhf (1:1.1.4-1) ...
Selecting previously unselected package libxext6:armhf.
Preparing to unpack .../libxext6_2%3a1.3.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libxext6:armhf (2:1.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package libxxf86vm1:armhf.
Preparing to unpack .../libxxf86vm1_1%3a1.1.3-1_armhf.deb ...
Unpacking libxxf86vm1:armhf (1:1.1.3-1) ...
Selecting previously unselected package libgl1-mesa-glx:armhf.
Preparing to unpack .../libgl1-mesa-glx_9.2.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libgl1-mesa-glx:armhf (9.2.2-1) ...
Selecting previously unselected package libpixman-1-0:armhf.
Preparing to unpack .../libpixman-1-0_0.32.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libpixman-1-0:armhf (0.32.4-1) ...
Selecting previously unselected package libxcb-render0:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb-render0_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb-render0:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package libxcb-shm0:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb-shm0_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb-shm0:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package libxrender1:armhf.
Preparing to unpack .../libxrender1_1%3a0.9.8-1_armhf.deb ...
Unpacking libxrender1:armhf (1:0.9.8-1) ...
Selecting previously unselected package libcairo2:armhf.
Preparing to unpack .../libcairo2_1.12.16-2+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libcairo2:armhf (1.12.16-2+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libcairo-gobject2:armhf.
Preparing to unpack .../libcairo-gobject2_1.12.16-2+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libcairo-gobject2:armhf (1.12.16-2+rpi1) ...
Selecting previously unselected package liblzo2-2:armhf.
Preparing to unpack .../liblzo2-2_2.06-1.2_armhf.deb ...
Unpacking liblzo2-2:armhf (2.06-1.2) ...
Selecting previously unselected package libcairo-script-interpreter2:armhf.
Preparing to unpack .../libcairo-script-interpreter2_1.12.16-2+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libcairo-script-interpreter2:armhf (1.12.16-2+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libcroco3:armhf.
Preparing to unpack .../libcroco3_0.6.8-2_armhf.deb ...
Unpacking libcroco3:armhf (0.6.8-2) ...
Selecting previously unselected package libcups2:armhf.
Preparing to unpack .../libcups2_1.7.1-4_armhf.deb ...
Unpacking libcups2:armhf (1.7.1-4) ...
Selecting previously unselected package libdatrie1:armhf.
Preparing to unpack .../libdatrie1_0.2.8-1_armhf.deb ...
Unpacking libdatrie1:armhf (0.2.8-1) ...
Selecting previously unselected package libdrm-nouveau2:armhf.
Preparing to unpack .../libdrm-nouveau2_2.4.52-1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm-nouveau2:armhf (2.4.52-1) ...
Selecting previously unselected package libdrm-omap1:armhf.
Preparing to unpack .../libdrm-omap1_2.4.52-1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm-omap1:armhf (2.4.52-1) ...
Selecting previously unselected package libdrm-radeon1:armhf.
Preparing to unpack .../libdrm-radeon1_2.4.52-1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm-radeon1:armhf (2.4.52-1) ...
Selecting previously unselected package libelfg0:armhf.
Preparing to unpack .../libelfg0_0.8.13-5_armhf.deb ...
Unpacking libelfg0:armhf (0.8.13-5) ...
Selecting previously unselected package libjpeg8:armhf.
Preparing to unpack .../libjpeg8_8d-2_armhf.deb ...
Unpacking libjpeg8:armhf (8d-2) ...
Selecting previously unselected package libjasper1:armhf.
Preparing to unpack .../libjasper1_1.900.1-14_armhf.deb ...
Unpacking libjasper1:armhf (1.900.1-14) ...
Selecting previously unselected package libjbig0:armhf.
Preparing to unpack .../libjbig0_2.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libjbig0:armhf (2.0-2) ...
Selecting previously unselected package libtiff4:armhf.
Preparing to unpack .../libtiff4_3.9.7-3_armhf.deb ...
Unpacking libtiff4:armhf (3.9.7-3) ...
Selecting previously unselected package libgdk-pixbuf2.0-common.
Preparing to unpack .../libgdk-pixbuf2.0-common_2.28.2-1_all.deb ...
Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.28.2-1) ...
Selecting previously unselected package libgdk-pixbuf2.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../libgdk-pixbuf2.0-0_2.28.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.28.2-1) ...
Selecting previously unselected package libgraphite2-3:armhf.
Preparing to unpack .../libgraphite2-3_1.2.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libgraphite2-3:armhf (1.2.4-1) ...
Selecting previously unselected package libgtk2.0-common.
Preparing to unpack .../libgtk2.0-common_2.24.22-1_all.deb ...
Unpacking libgtk2.0-common (2.24.22-1) ...
Selecting previously unselected package libthai-data.
Preparing to unpack .../libthai-data_0.1.20-3_all.deb ...
Unpacking libthai-data (0.1.20-3) ...
Selecting previously unselected package libthai0:armhf.
Preparing to unpack .../libthai0_0.1.20-3_armhf.deb ...
Unpacking libthai0:armhf (0.1.20-3) ...
Selecting previously unselected package fontconfig.
Preparing to unpack .../fontconfig_2.11.0-2_armhf.deb ...
Unpacking fontconfig (2.11.0-2) ...
Selecting previously unselected package libpango-1.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../libpango-1.0-0_1.36.0-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking libpango-1.0-0:armhf (1.36.0-1+b1) ...
Selecting previously unselected package libharfbuzz0b:armhf.
Preparing to unpack .../libharfbuzz0b_0.9.26-4_armhf.deb ...
Unpacking libharfbuzz0b:armhf (0.9.26-4) ...
Selecting previously unselected package libpangoft2-1.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../libpangoft2-1.0-0_1.36.0-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking libpangoft2-1.0-0:armhf (1.36.0-1+b1) ...
Selecting previously unselected package libpangocairo-1.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../libpangocairo-1.0-0_1.36.0-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking libpangocairo-1.0-0:armhf (1.36.0-1+b1) ...
Selecting previously unselected package libxcomposite1:armhf.
Preparing to unpack .../libxcomposite1_1%3a0.4.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libxcomposite1:armhf (1:0.4.4-1) ...
Selecting previously unselected package libxcursor1:armhf.
Preparing to unpack .../libxcursor1_1%3a1.1.14-1_armhf.deb ...
Unpacking libxcursor1:armhf (1:1.1.14-1) ...
Selecting previously unselected package libxi6:armhf.
Preparing to unpack .../libxi6_2%3a1.7.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libxi6:armhf (2:1.7.2-1) ...
Selecting previously unselected package libxinerama1:armhf.
Preparing to unpack .../libxinerama1_2%3a1.1.3-1_armhf.deb ...
Unpacking libxinerama1:armhf (2:1.1.3-1) ...
Selecting previously unselected package libxrandr2:armhf.
Preparing to unpack .../libxrandr2_2%3a1.4.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libxrandr2:armhf (2:1.4.2-1) ...
Selecting previously unselected package shared-mime-info.
Preparing to unpack .../shared-mime-info_1.0-1_armhf.deb ...
Unpacking shared-mime-info (1.0-1) ...
Selecting previously unselected package libgtk2.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../libgtk2.0-0_2.24.22-1_armhf.deb ...
Unpacking libgtk2.0-0:armhf (2.24.22-1) ...
Selecting previously unselected package libharfbuzz-gobject0:armhf.
Preparing to unpack .../libharfbuzz-gobject0_0.9.26-4_armhf.deb ...
Unpacking libharfbuzz-gobject0:armhf (0.9.26-4) ...
Selecting previously unselected package libicu52:armhf.
Preparing to unpack .../libicu52_52.1-3_armhf.deb ...
Unpacking libicu52:armhf (52.1-3) ...
Selecting previously unselected package libharfbuzz-icu0:armhf.
Preparing to unpack .../libharfbuzz-icu0_0.9.26-4_armhf.deb ...
Unpacking libharfbuzz-icu0:armhf (0.9.26-4) ...
Selecting previously unselected package x11-common.
Preparing to unpack .../x11-common_1%3a7.7+6_all.deb ...
Unpacking x11-common (1:7.7+6) ...
Selecting previously unselected package libice6:armhf.
Preparing to unpack .../libice6_2%3a1.0.8-2_armhf.deb ...
Unpacking libice6:armhf (2:1.0.8-2) ...
Selecting previously unselected package libxft2:armhf.
Preparing to unpack .../libxft2_2.3.1-2_armhf.deb ...
Unpacking libxft2:armhf (2.3.1-2) ...
Selecting previously unselected package libpangoxft-1.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../libpangoxft-1.0-0_1.36.0-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking libpangoxft-1.0-0:armhf (1.36.0-1+b1) ...
Selecting previously unselected package libpcrecpp0:armhf.
Preparing to unpack .../libpcrecpp0_1%3a8.31-2_armhf.deb ...
Unpacking libpcrecpp0:armhf (1:8.31-2) ...
Selecting previously unselected package libsigsegv2:armhf.
Preparing to unpack .../libsigsegv2_2.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libsigsegv2:armhf (2.10-2) ...
Selecting previously unselected package libsm6:armhf.
Preparing to unpack .../libsm6_2%3a1.2.1-2_armhf.deb ...
Unpacking libsm6:armhf (2:1.2.1-2) ...
Selecting previously unselected package libunistring0:armhf.
Preparing to unpack .../libunistring0_0.9.3-5_armhf.deb ...
Unpacking libunistring0:armhf (0.9.3-5) ...
Selecting previously unselected package netbase.
Preparing to unpack .../archives/netbase_5.2_all.deb ...
Unpacking netbase (5.2) ...
Selecting previously unselected package file.
Preparing to unpack .../file_1%3a5.17-0.1_armhf.deb ...
Unpacking file (1:5.17-0.1) ...
Selecting previously unselected package gettext-base.
Preparing to unpack .../gettext-base_0.18.3.2-1_armhf.deb ...
Unpacking gettext-base (0.18.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package mime-support.
Preparing to unpack .../mime-support_3.54_all.deb ...
Unpacking mime-support (3.54) ...
Selecting previously unselected package libpython2.7-stdlib:armhf.
Preparing to unpack .../libpython2.7-stdlib_2.7.6-5_armhf.deb ...
Unpacking libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.6-5) ...
Selecting previously unselected package m4.
Preparing to unpack .../archives/m4_1.4.17-2_armhf.deb ...
Unpacking m4 (1.4.17-2) ...
Selecting previously unselected package python2.7.
Preparing to unpack .../python2.7_2.7.6-5_armhf.deb ...
Unpacking python2.7 (2.7.6-5) ...
Selecting previously unselected package python-minimal.
Preparing to unpack .../python-minimal_2.7.5-5_armhf.deb ...
Unpacking python-minimal (2.7.5-5) ...
Selecting previously unselected package libpython-stdlib:armhf.
Preparing to unpack .../libpython-stdlib_2.7.5-5_armhf.deb ...
Unpacking libpython-stdlib:armhf (2.7.5-5) ...
Selecting previously unselected package python.
Preparing to unpack .../python_2.7.5-5_armhf.deb ...
Unpacking python (2.7.5-5) ...
Selecting previously unselected package autoconf.
Preparing to unpack .../autoconf_2.69-4_all.deb ...
Unpacking autoconf (2.69-4) ...
Selecting previously unselected package autotools-dev.
Preparing to unpack .../autotools-dev_20130810.1_all.deb ...
Unpacking autotools-dev (20130810.1) ...
Selecting previously unselected package automake.
Preparing to unpack .../automake_1%3a1.14.1-2_all.deb ...
Unpacking automake (1:1.14.1-2) ...
Selecting previously unselected package autopoint.
Preparing to unpack .../autopoint_0.18.3.2-1_all.deb ...
Unpacking autopoint (0.18.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package openssl.
Preparing to unpack .../openssl_1.0.1f-1_armhf.deb ...
Unpacking openssl (1.0.1f-1) ...
Selecting previously unselected package ca-certificates.
Preparing to unpack .../ca-certificates_20130906_all.deb ...
Unpacking ca-certificates (20130906) ...
Selecting previously unselected package gettext.
Preparing to unpack .../gettext_0.18.3.2-1_armhf.deb ...
Unpacking gettext (0.18.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package intltool-debian.
Preparing to unpack .../intltool-debian_0.35.0+20060710.1_all.deb ...
Unpacking intltool-debian (0.35.0+20060710.1) ...
Selecting previously unselected package po-debconf.
Preparing to unpack .../po-debconf_1.0.16+nmu2_all.deb ...
Unpacking po-debconf (1.0.16+nmu2) ...
Selecting previously unselected package debhelper.
Preparing to unpack .../debhelper_9.20131227_all.deb ...
Unpacking debhelper (9.20131227) ...
Selecting previously unselected package libtool.
Preparing to unpack .../libtool_2.4.2-1.7_armhf.deb ...
Unpacking libtool (2.4.2-1.7) ...
Selecting previously unselected package dh-autoreconf.
Preparing to unpack .../dh-autoreconf_9_all.deb ...
Unpacking dh-autoreconf (9) ...
Selecting previously unselected package libgirepository-1.0-1.
Preparing to unpack .../libgirepository-1.0-1_1.36.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libgirepository-1.0-1 (1.36.0-2) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-glib-2.0.
Preparing to unpack .../gir1.2-glib-2.0_1.36.0-2_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-glib-2.0 (1.36.0-2) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-atk-1.0.
Preparing to unpack .../gir1.2-atk-1.0_2.10.0-2_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-atk-1.0 (2.10.0-2) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-freedesktop.
Preparing to unpack .../gir1.2-freedesktop_1.36.0-2_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-freedesktop (1.36.0-2) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-gdkpixbuf-2.0.
Preparing to unpack .../gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.28.2-1_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (2.28.2-1) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-pango-1.0.
Preparing to unpack .../gir1.2-pango-1.0_1.36.0-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-pango-1.0 (1.36.0-1+b1) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-gtk-2.0.
Preparing to unpack .../gir1.2-gtk-2.0_2.24.22-1_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-gtk-2.0 (2.24.22-1) ...
Selecting previously unselected package liburi-perl.
Preparing to unpack .../liburi-perl_1.60-1_all.deb ...
Unpacking liburi-perl (1.60-1) ...
Selecting previously unselected package libencode-locale-perl.
Preparing to unpack .../libencode-locale-perl_1.03-1_all.deb ...
Unpacking libencode-locale-perl (1.03-1) ...
Selecting previously unselected package libhttp-date-perl.
Preparing to unpack .../libhttp-date-perl_6.02-1_all.deb ...
Unpacking libhttp-date-perl (6.02-1) ...
Selecting previously unselected package libfile-listing-perl.
Preparing to unpack .../libfile-listing-perl_6.04-1_all.deb ...
Unpacking libfile-listing-perl (6.04-1) ...
Selecting previously unselected package libhtml-tagset-perl.
Preparing to unpack .../libhtml-tagset-perl_3.20-2_all.deb ...
Unpacking libhtml-tagset-perl (3.20-2) ...
Selecting previously unselected package libhtml-parser-perl.
Preparing to unpack .../libhtml-parser-perl_3.71-1+b2_armhf.deb ...
Unpacking libhtml-parser-perl (3.71-1+b2) ...
Selecting previously unselected package libhtml-tree-perl.
Preparing to unpack .../libhtml-tree-perl_5.03-1_all.deb ...
Unpacking libhtml-tree-perl (5.03-1) ...
Selecting previously unselected package libio-html-perl.
Preparing to unpack .../libio-html-perl_1.00-1_all.deb ...
Unpacking libio-html-perl (1.00-1) ...
Selecting previously unselected package liblwp-mediatypes-perl.
Preparing to unpack .../liblwp-mediatypes-perl_6.02-1_all.deb ...
Unpacking liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) ...
Selecting previously unselected package libhttp-message-perl.
Preparing to unpack .../libhttp-message-perl_6.06-1_all.deb ...
Unpacking libhttp-message-perl (6.06-1) ...
Selecting previously unselected package libhttp-cookies-perl.
Preparing to unpack .../libhttp-cookies-perl_6.00-2_all.deb ...
Unpacking libhttp-cookies-perl (6.00-2) ...
Selecting previously unselected package libhttp-negotiate-perl.
Preparing to unpack .../libhttp-negotiate-perl_6.00-2_all.deb ...
Unpacking libhttp-negotiate-perl (6.00-2) ...
Selecting previously unselected package libnet-ssleay-perl.
Preparing to unpack .../libnet-ssleay-perl_1.58-1_armhf.deb ...
Unpacking libnet-ssleay-perl (1.58-1) ...
Selecting previously unselected package libio-socket-ssl-perl.
Preparing to unpack .../libio-socket-ssl-perl_1.967-1_all.deb ...
Unpacking libio-socket-ssl-perl (1.967-1) ...
Selecting previously unselected package libnet-http-perl.
Preparing to unpack .../libnet-http-perl_6.06-1_all.deb ...
Unpacking libnet-http-perl (6.06-1) ...
Selecting previously unselected package liblwp-protocol-https-perl.
Preparing to unpack .../liblwp-protocol-https-perl_6.04-2_all.deb ...
Unpacking liblwp-protocol-https-perl (6.04-2) ...
Selecting previously unselected package libwww-robotrules-perl.
Preparing to unpack .../libwww-robotrules-perl_6.01-1_all.deb ...
Unpacking libwww-robotrules-perl (6.01-1) ...
Selecting previously unselected package libwww-perl.
Preparing to unpack .../libwww-perl_6.05-2_all.deb ...
Unpacking libwww-perl (6.05-2) ...
Selecting previously unselected package libxml-parser-perl.
Preparing to unpack .../libxml-parser-perl_2.41-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking libxml-parser-perl (2.41-1+b1) ...
Selecting previously unselected package intltool.
Preparing to unpack .../intltool_0.50.2-2_all.deb ...
Unpacking intltool (0.50.2-2) ...
Selecting previously unselected package pkg-config.
Preparing to unpack .../pkg-config_0.26-1_armhf.deb ...
Unpacking pkg-config (0.26-1) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-data.
Preparing to unpack .../libglib2.0-data_2.36.4-1_all.deb ...
Unpacking libglib2.0-data (2.36.4-1) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-bin.
Preparing to unpack .../libglib2.0-bin_2.36.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-bin (2.36.4-1) ...
Selecting previously unselected package libpcre3-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libpcre3-dev_1%3a8.31-2_armhf.deb ...
Unpacking libpcre3-dev:armhf (1:8.31-2) ...
Selecting previously unselected package zlib1g-dev:armhf.
Preparing to unpack .../zlib1g-dev_1%3a1.2.8.dfsg-1_armhf.deb ...
Unpacking zlib1g-dev:armhf (1:1.2.8.dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-dev.
Preparing to unpack .../libglib2.0-dev_2.36.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-dev (2.36.4-1) ...
Selecting previously unselected package libatk1.0-dev.
Preparing to unpack .../libatk1.0-dev_2.10.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libatk1.0-dev (2.10.0-2) ...
Selecting previously unselected package libexpat1-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libexpat1-dev_2.1.0-4_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.1.0-4) ...
Selecting previously unselected package libpng12-dev.
Preparing to unpack .../libpng12-dev_1.2.50-1_armhf.deb ...
Unpacking libpng12-dev (1.2.50-1) ...
Selecting previously unselected package libfreetype6-dev.
Preparing to unpack .../libfreetype6-dev_2.5.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libfreetype6-dev (2.5.2-1) ...
Selecting previously unselected package libfontconfig1-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libfontconfig1-dev_2.11.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libfontconfig1-dev:armhf (2.11.0-2) ...
Selecting previously unselected package xorg-sgml-doctools.
Preparing to unpack .../xorg-sgml-doctools_1%3a1.11-1_all.deb ...
Unpacking xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-core-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-core-dev_7.0.24-1_all.deb ...
Unpacking x11proto-core-dev (7.0.24-1) ...
Selecting previously unselected package libxau-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxau-dev_1%3a1.0.8-1_armhf.deb ...
Unpacking libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1) ...
Selecting previously unselected package libxdmcp-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxdmcp-dev_1%3a1.1.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.1-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-input-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-input-dev_2.3-1_all.deb ...
Unpacking x11proto-input-dev (2.3-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-kb-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-kb-dev_1.0.6-2_all.deb ...
Unpacking x11proto-kb-dev (1.0.6-2) ...
Selecting previously unselected package xtrans-dev.
Preparing to unpack .../xtrans-dev_1.3.2-1_all.deb ...
Unpacking xtrans-dev (1.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package libpthread-stubs0-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libpthread-stubs0-dev_0.3-4_armhf.deb ...
Unpacking libpthread-stubs0-dev:armhf (0.3-4) ...
Selecting previously unselected package libxcb1-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb1-dev_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb1-dev:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package libx11-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libx11-dev_2%3a1.6.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libx11-dev:armhf (2:1.6.2-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-render-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-render-dev_2%3a0.11.1-2_all.deb ...
Unpacking x11proto-render-dev (2:0.11.1-2) ...
Selecting previously unselected package libxrender-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxrender-dev_1%3a0.9.8-1_armhf.deb ...
Unpacking libxrender-dev:armhf (1:0.9.8-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-xext-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-xext-dev_7.3.0-1_all.deb ...
Unpacking x11proto-xext-dev (7.3.0-1) ...
Selecting previously unselected package libxext-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxext-dev_2%3a1.3.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libxext-dev:armhf (2:1.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package libice-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libice-dev_2%3a1.0.8-2_armhf.deb ...
Unpacking libice-dev:armhf (2:1.0.8-2) ...
Selecting previously unselected package libsm-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libsm-dev_2%3a1.2.1-2_armhf.deb ...
Unpacking libsm-dev:armhf (2:1.2.1-2) ...
Selecting previously unselected package libpixman-1-dev.
Preparing to unpack .../libpixman-1-dev_0.32.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libpixman-1-dev (0.32.4-1) ...
Selecting previously unselected package libxcb-render0-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb-render0-dev_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb-render0-dev:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package libxcb-shm0-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb-shm0-dev_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb-shm0-dev:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package libdrm-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libdrm-dev_2.4.52-1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm-dev:armhf (2.4.52-1) ...
Selecting previously unselected package mesa-common-dev.
Preparing to unpack .../mesa-common-dev_9.2.2-1_armhf.deb ...
Unpacking mesa-common-dev (9.2.2-1) ...
Selecting previously unselected package libx11-xcb-dev.
Preparing to unpack .../libx11-xcb-dev_2%3a1.6.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libx11-xcb-dev (2:1.6.2-1) ...
Selecting previously unselected package libxcb-dri2-0-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb-dri2-0-dev_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb-dri2-0-dev:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package libxcb-glx0-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxcb-glx0-dev_1.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libxcb-glx0-dev:armhf (1.10-2) ...
Selecting previously unselected package x11proto-fixes-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-fixes-dev_1%3a5.0-2_all.deb ...
Unpacking x11proto-fixes-dev (1:5.0-2) ...
Selecting previously unselected package libxfixes-dev.
Preparing to unpack .../libxfixes-dev_1%3a5.0.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libxfixes-dev (1:5.0.1-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-damage-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-damage-dev_1%3a1.2.1-2_all.deb ...
Unpacking x11proto-damage-dev (1:1.2.1-2) ...
Selecting previously unselected package libxdamage-dev.
Preparing to unpack .../libxdamage-dev_1%3a1.1.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libxdamage-dev (1:1.1.4-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-xf86vidmode-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-xf86vidmode-dev_2.3.1-2_all.deb ...
Unpacking x11proto-xf86vidmode-dev (2.3.1-2) ...
Selecting previously unselected package libxxf86vm-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxxf86vm-dev_1%3a1.1.3-1_armhf.deb ...
Unpacking libxxf86vm-dev:armhf (1:1.1.3-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-dri2-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-dri2-dev_2.8-2_all.deb ...
Unpacking x11proto-dri2-dev (2.8-2) ...
Selecting previously unselected package x11proto-gl-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-gl-dev_1.4.17-1_all.deb ...
Unpacking x11proto-gl-dev (1.4.17-1) ...
Selecting previously unselected package libgl1-mesa-dev.
Preparing to unpack .../libgl1-mesa-dev_9.2.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libgl1-mesa-dev (9.2.2-1) ...
Selecting previously unselected package libcairo2-dev.
Preparing to unpack .../libcairo2-dev_1.12.16-2+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libcairo2-dev (1.12.16-2+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libexiv2-12.
Preparing to unpack .../libexiv2-12_0.23-1_armhf.deb ...
Unpacking libexiv2-12 (0.23-1) ...
Selecting previously unselected package libexiv2-dev.
Preparing to unpack .../libexiv2-dev_0.23-1_armhf.deb ...
Unpacking libexiv2-dev (0.23-1) ...
Selecting previously unselected package libgdk-pixbuf2.0-dev.
Preparing to unpack .../libgdk-pixbuf2.0-dev_2.28.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libgdk-pixbuf2.0-dev (2.28.2-1) ...
Selecting previously unselected package libxft-dev.
Preparing to unpack .../libxft-dev_2.3.1-2_armhf.deb ...
Unpacking libxft-dev (2.3.1-2) ...
Selecting previously unselected package libharfbuzz-dev.
Preparing to unpack .../libharfbuzz-dev_0.9.26-4_armhf.deb ...
Unpacking libharfbuzz-dev (0.9.26-4) ...
Selecting previously unselected package libpango1.0-dev.
Preparing to unpack .../libpango1.0-dev_1.36.0-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking libpango1.0-dev (1.36.0-1+b1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-xinerama-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-xinerama-dev_1.2.1-2_all.deb ...
Unpacking x11proto-xinerama-dev (1.2.1-2) ...
Selecting previously unselected package libxinerama-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxinerama-dev_2%3a1.1.3-1_armhf.deb ...
Unpacking libxinerama-dev:armhf (2:1.1.3-1) ...
Selecting previously unselected package libxi-dev.
Preparing to unpack .../libxi-dev_2%3a1.7.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libxi-dev (2:1.7.2-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-randr-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-randr-dev_1.4.0-2_all.deb ...
Unpacking x11proto-randr-dev (1.4.0-2) ...
Selecting previously unselected package libxrandr-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxrandr-dev_2%3a1.4.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libxrandr-dev:armhf (2:1.4.2-1) ...
Selecting previously unselected package libxcursor-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxcursor-dev_1%3a1.1.14-1_armhf.deb ...
Unpacking libxcursor-dev:armhf (1:1.1.14-1) ...
Selecting previously unselected package x11proto-composite-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-composite-dev_1%3a0.4.2-2_all.deb ...
Unpacking x11proto-composite-dev (1:0.4.2-2) ...
Selecting previously unselected package libxcomposite-dev.
Preparing to unpack .../libxcomposite-dev_1%3a0.4.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libxcomposite-dev (1:0.4.4-1) ...
Selecting previously unselected package libxml2-utils.
Preparing to unpack .../libxml2-utils_2.9.1+dfsg1-3_armhf.deb ...
Unpacking libxml2-utils (2.9.1+dfsg1-3) ...
Selecting previously unselected package libgtk2.0-dev.
Preparing to unpack .../libgtk2.0-dev_2.24.22-1_armhf.deb ...
Unpacking libgtk2.0-dev (2.24.22-1) ...
Setting up libpipeline1:armhf (1.2.6-2) ...
Setting up libpopt0:armhf (1.16-8) ...
Setting up libssl1.0.0:armhf (1.0.1f-1) ...
Setting up groff-base (1.22.2-5) ...
Setting up bsdmainutils (9.0.5) ...
update-alternatives: using /usr/bin/bsd-write to provide /usr/bin/write (write) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/bsd-from to provide /usr/bin/from (from) in auto mode
Setting up man-db (2.6.6-1) ...
Building database of manual pages ...
Setting up libasprintf0c2:armhf (0.18.3.2-1) ...
Setting up libgpg-error0:armhf (1.12-0.2) ...
Setting up libgcrypt11:armhf (1.5.3-3) ...
Setting up libffi6:armhf (3.0.13-12) ...
Setting up libp11-kit0:armhf (0.20.2-1) ...
Setting up libtasn1-6:armhf (3.4-3) ...
Setting up libgnutls26:armhf (2.12.23-12) ...
Setting up libkeyutils1:armhf (1.5.6-1) ...
Setting up libkrb5support0:armhf (1.12+dfsg-2) ...
Setting up libk5crypto3:armhf (1.12+dfsg-2) ...
Setting up libkrb5-3:armhf (1.12+dfsg-2) ...
Setting up libgssapi-krb5-2:armhf (1.12+dfsg-2) ...
Setting up libmagic1:armhf (1:5.17-0.1) ...
Setting up libxml2:armhf (2.9.1+dfsg1-3) ...
Setting up libpython2.7-minimal:armhf (2.7.6-5) ...
Setting up python2.7-minimal (2.7.6-5) ...
Setting up libglib2.0-0:armhf (2.36.4-1) ...
No schema files found: doing nothing.
Setting up libatk1.0-data (2.10.0-2) ...
Setting up libatk1.0-0:armhf (2.10.0-2) ...
Setting up libavahi-common-data:armhf (0.6.31-4) ...
Setting up libavahi-common3:armhf (0.6.31-4) ...
Setting up libavahi-client3:armhf (0.6.31-4) ...
Setting up libexpat1:armhf (2.1.0-4) ...
Setting up libpng12-0:armhf (1.2.50-1) ...
Setting up libfreetype6:armhf (2.5.2-1) ...
Setting up ucf (3.0027+nmu1) ...
Setting up fonts-dejavu-core (2.34-1) ...
Setting up fontconfig-config (2.11.0-2) ...
Setting up libfontconfig1:armhf (2.11.0-2) ...
Setting up libdrm2:armhf (2.4.52-1) ...
Setting up libglapi-mesa:armhf (9.2.2-1) ...
Setting up libxau6:armhf (1:1.0.8-1) ...
Setting up libxdmcp6:armhf (1:1.1.1-1) ...
Setting up libxcb1:armhf (1.10-2) ...
Setting up libx11-data (2:1.6.2-1) ...
Setting up libx11-6:armhf (2:1.6.2-1) ...
Setting up libx11-xcb1:armhf (2:1.6.2-1) ...
Setting up libxcb-dri2-0:armhf (1.10-2) ...
Setting up libxcb-glx0:armhf (1.10-2) ...
Setting up libxfixes3:armhf (1:5.0.1-1) ...
Setting up libxdamage1:armhf (1:1.1.4-1) ...
Setting up libxext6:armhf (2:1.3.2-1) ...
Setting up libxxf86vm1:armhf (1:1.1.3-1) ...
Setting up libgl1-mesa-glx:armhf (9.2.2-1) ...
Setting up libpixman-1-0:armhf (0.32.4-1) ...
Setting up libxcb-render0:armhf (1.10-2) ...
Setting up libxcb-shm0:armhf (1.10-2) ...
Setting up libxrender1:armhf (1:0.9.8-1) ...
Setting up libcairo2:armhf (1.12.16-2+rpi1) ...
Setting up libcairo-gobject2:armhf (1.12.16-2+rpi1) ...
Setting up liblzo2-2:armhf (2.06-1.2) ...
Setting up libcairo-script-interpreter2:armhf (1.12.16-2+rpi1) ...
Setting up libcroco3:armhf (0.6.8-2) ...
Setting up libcups2:armhf (1.7.1-4) ...
Setting up libdatrie1:armhf (0.2.8-1) ...
Setting up libdrm-nouveau2:armhf (2.4.52-1) ...
Setting up libdrm-omap1:armhf (2.4.52-1) ...
Setting up libdrm-radeon1:armhf (2.4.52-1) ...
Setting up libelfg0:armhf (0.8.13-5) ...
Setting up libjpeg8:armhf (8d-2) ...
Setting up libjasper1:armhf (1.900.1-14) ...
Setting up libjbig0:armhf (2.0-2) ...
Setting up libtiff4:armhf (3.9.7-3) ...
Setting up libgdk-pixbuf2.0-common (2.28.2-1) ...
Setting up libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.28.2-1) ...
Setting up libgraphite2-3:armhf (1.2.4-1) ...
Setting up libgtk2.0-common (2.24.22-1) ...
Setting up libthai-data (0.1.20-3) ...
Setting up libthai0:armhf (0.1.20-3) ...
Setting up fontconfig (2.11.0-2) ...
Regenerating fonts cache... done.
Setting up libpango-1.0-0:armhf (1.36.0-1+b1) ...
Setting up libharfbuzz0b:armhf (0.9.26-4) ...
Setting up libpangoft2-1.0-0:armhf (1.36.0-1+b1) ...
Setting up libpangocairo-1.0-0:armhf (1.36.0-1+b1) ...
Setting up libxcomposite1:armhf (1:0.4.4-1) ...
Setting up libxcursor1:armhf (1:1.1.14-1) ...
Setting up libxi6:armhf (2:1.7.2-1) ...
Setting up libxinerama1:armhf (2:1.1.3-1) ...
Setting up libxrandr2:armhf (2:1.4.2-1) ...
Setting up shared-mime-info (1.0-1) ...
Setting up libgtk2.0-0:armhf (2.24.22-1) ...
Setting up libharfbuzz-gobject0:armhf (0.9.26-4) ...
Setting up libicu52:armhf (52.1-3) ...
Setting up libharfbuzz-icu0:armhf (0.9.26-4) ...
Setting up x11-common (1:7.7+6) ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
[ ok ] Setting up X socket directories... /tmp/.X11-unix /tmp/.ICE-unix.
Setting up libice6:armhf (2:1.0.8-2) ...
Setting up libxft2:armhf (2.3.1-2) ...
Setting up libpangoxft-1.0-0:armhf (1.36.0-1+b1) ...
Setting up libpcrecpp0:armhf (1:8.31-2) ...
Setting up libsigsegv2:armhf (2.10-2) ...
Setting up libsm6:armhf (2:1.2.1-2) ...
Setting up libunistring0:armhf (0.9.3-5) ...
Setting up netbase (5.2) ...
Setting up file (1:5.17-0.1) ...
Setting up gettext-base (0.18.3.2-1) ...
Setting up mime-support (3.54) ...
update-alternatives: using /usr/bin/see to provide /usr/bin/view (view) in auto mode
Setting up libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.6-5) ...
Setting up m4 (1.4.17-2) ...
Setting up python2.7 (2.7.6-5) ...
Setting up python-minimal (2.7.5-5) ...
Setting up libpython-stdlib:armhf (2.7.5-5) ...
Setting up python (2.7.5-5) ...
Setting up autoconf (2.69-4) ...
Setting up autotools-dev (20130810.1) ...
Setting up automake (1:1.14.1-2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/automake-1.14 to provide /usr/bin/automake (automake) in auto mode
Setting up autopoint (0.18.3.2-1) ...
Setting up openssl (1.0.1f-1) ...
Setting up ca-certificates (20130906) ...
Setting up gettext (0.18.3.2-1) ...
Setting up intltool-debian (0.35.0+20060710.1) ...
Setting up po-debconf (1.0.16+nmu2) ...
Setting up debhelper (9.20131227) ...
Setting up libtool (2.4.2-1.7) ...
Setting up dh-autoreconf (9) ...
Setting up libgirepository-1.0-1 (1.36.0-2) ...
Setting up gir1.2-glib-2.0 (1.36.0-2) ...
Setting up gir1.2-atk-1.0 (2.10.0-2) ...
Setting up gir1.2-freedesktop (1.36.0-2) ...
Setting up gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (2.28.2-1) ...
Setting up gir1.2-pango-1.0 (1.36.0-1+b1) ...
Setting up gir1.2-gtk-2.0 (2.24.22-1) ...
Setting up liburi-perl (1.60-1) ...
Setting up libencode-locale-perl (1.03-1) ...
Setting up libhttp-date-perl (6.02-1) ...
Setting up libfile-listing-perl (6.04-1) ...
Setting up libhtml-tagset-perl (3.20-2) ...
Setting up libhtml-parser-perl (3.71-1+b2) ...
Setting up libhtml-tree-perl (5.03-1) ...
Setting up libio-html-perl (1.00-1) ...
Setting up liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) ...
Setting up libhttp-message-perl (6.06-1) ...
Setting up libhttp-cookies-perl (6.00-2) ...
Setting up libhttp-negotiate-perl (6.00-2) ...
Setting up libnet-ssleay-perl (1.58-1) ...
Setting up libio-socket-ssl-perl (1.967-1) ...
Setting up libnet-http-perl (6.06-1) ...
Setting up libwww-robotrules-perl (6.01-1) ...
Setting up pkg-config (0.26-1) ...
Setting up libglib2.0-data (2.36.4-1) ...
Setting up libglib2.0-bin (2.36.4-1) ...
Setting up libpcre3-dev:armhf (1:8.31-2) ...
Setting up zlib1g-dev:armhf (1:1.2.8.dfsg-1) ...
Setting up libglib2.0-dev (2.36.4-1) ...
Setting up libatk1.0-dev (2.10.0-2) ...
Setting up libexpat1-dev:armhf (2.1.0-4) ...
Setting up libpng12-dev (1.2.50-1) ...
Setting up libfreetype6-dev (2.5.2-1) ...
Setting up libfontconfig1-dev:armhf (2.11.0-2) ...
Setting up xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) ...
Setting up x11proto-core-dev (7.0.24-1) ...
Setting up libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1) ...
Setting up libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.1-1) ...
Setting up x11proto-input-dev (2.3-1) ...
Setting up x11proto-kb-dev (1.0.6-2) ...
Setting up xtrans-dev (1.3.2-1) ...
Setting up libpthread-stubs0-dev:armhf (0.3-4) ...
Setting up libxcb1-dev:armhf (1.10-2) ...
Setting up libx11-dev:armhf (2:1.6.2-1) ...
Setting up x11proto-render-dev (2:0.11.1-2) ...
Setting up libxrender-dev:armhf (1:0.9.8-1) ...
Setting up x11proto-xext-dev (7.3.0-1) ...
Setting up libxext-dev:armhf (2:1.3.2-1) ...
Setting up libice-dev:armhf (2:1.0.8-2) ...
Setting up libsm-dev:armhf (2:1.2.1-2) ...
Setting up libpixman-1-dev (0.32.4-1) ...
Setting up libxcb-render0-dev:armhf (1.10-2) ...
Setting up libxcb-shm0-dev:armhf (1.10-2) ...
Setting up libdrm-dev:armhf (2.4.52-1) ...
Setting up mesa-common-dev (9.2.2-1) ...
Setting up libx11-xcb-dev (2:1.6.2-1) ...
Setting up libxcb-dri2-0-dev:armhf (1.10-2) ...
Setting up libxcb-glx0-dev:armhf (1.10-2) ...
Setting up x11proto-fixes-dev (1:5.0-2) ...
Setting up libxfixes-dev (1:5.0.1-1) ...
Setting up x11proto-damage-dev (1:1.2.1-2) ...
Setting up libxdamage-dev (1:1.1.4-1) ...
Setting up x11proto-xf86vidmode-dev (2.3.1-2) ...
Setting up libxxf86vm-dev:armhf (1:1.1.3-1) ...
Setting up x11proto-dri2-dev (2.8-2) ...
Setting up x11proto-gl-dev (1.4.17-1) ...
Setting up libgl1-mesa-dev (9.2.2-1) ...
Setting up libcairo2-dev (1.12.16-2+rpi1) ...
Setting up libexiv2-12 (0.23-1) ...
Setting up libexiv2-dev (0.23-1) ...
Setting up libgdk-pixbuf2.0-dev (2.28.2-1) ...
Setting up libxft-dev (2.3.1-2) ...
Setting up libharfbuzz-dev (0.9.26-4) ...
Setting up libpango1.0-dev (1.36.0-1+b1) ...
Setting up x11proto-xinerama-dev (1.2.1-2) ...
Setting up libxinerama-dev:armhf (2:1.1.3-1) ...
Setting up libxi-dev (2:1.7.2-1) ...
Setting up x11proto-randr-dev (1.4.0-2) ...
Setting up libxrandr-dev:armhf (2:1.4.2-1) ...
Setting up libxcursor-dev:armhf (1:1.1.14-1) ...
Setting up x11proto-composite-dev (1:0.4.2-2) ...
Setting up libxcomposite-dev (1:0.4.4-1) ...
Setting up libxml2-utils (2.9.1+dfsg1-3) ...
Setting up libgtk2.0-dev (2.24.22-1) ...
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.04-2) ...
Setting up libwww-perl (6.05-2) ...
Setting up libxml-parser-perl (2.41-1+b1) ...
Setting up intltool (0.50.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.17-97) ...
Processing triggers for ca-certificates (20130906) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs... 164 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....done.

Current status: 0 broken [-1].
 -> Finished parsing the build-deps
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following NEW packages will be installed:
 fakeroot
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/104 kB of archives.
After this operation, 308 kB of additional disk space will be used.
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package fakeroot.
(Reading database ... 19681 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../fakeroot_1.18.4-2_armhf.deb ...
Unpacking fakeroot (1.18.4-2) ...
Processing triggers for man-db (2.6.6-1) ...
Setting up fakeroot (1.18.4-2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/fakeroot-sysv to provide /usr/bin/fakeroot (fakeroot) in auto mode
I: Copying back the cached apt archive contents
I: new cache content file_1%3a5.17-0.1_armhf.deb added
I: new cache content libio-socket-ssl-perl_1.967-1_all.deb added
I: new cache content x11-common_1%3a7.7+6_all.deb added
I: new cache content libtool_2.4.2-1.7_armhf.deb added
I: new cache content libmagic1_1%3a5.17-0.1_armhf.deb added
I: new cache content libexiv2-12_0.23-1_armhf.deb added
I: new cache content libgnutls26_2.12.23-12_armhf.deb added
I: new cache content dh-autoreconf_9_all.deb added
I: new cache content libexiv2-dev_0.23-1_armhf.deb added
I: new cache content autoconf_2.69-4_all.deb added
I: Copying source file
I: copying [viewnior_1.4-1.dsc]
I: copying [./viewnior_1.4.orig.tar.gz]
I: copying [./viewnior_1.4-1.debian.tar.xz]
I: Extracting source
gpgv: keyblock resource `/tmp/buildd/.gnupg/trustedkeys.gpg': file open error
gpgv: Signature made Fri Feb 14 21:30:03 2014 UTC using RSA key ID 9A0C52FA
gpgv: Can't check signature: public key not found
dpkg-source: warning: failed to verify signature on ./viewnior_1.4-1.dsc
dpkg-source: info: extracting viewnior in viewnior-1.4
dpkg-source: info: unpacking viewnior_1.4.orig.tar.gz
dpkg-source: info: unpacking viewnior_1.4-1.debian.tar.xz
I: Building the package
I: Running cd tmp/buildd/*/ && env PATH="/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" dpkg-buildpackage -us -uc -rfakeroot
dpkg-buildpackage: source package viewnior
dpkg-buildpackage: source version 1.4-1
dpkg-buildpackage: source distribution unstable
dpkg-buildpackage: source changed by Dariusz Dwornikowski <dariusz.dwornikowski@cs.put.poznan.pl>
dpkg-buildpackage: host architecture armhf
 dpkg-source --before-build viewnior-1.4
 fakeroot debian/rules clean
dh clean --with autoreconf
  dh_testdir
  dh_auto_clean
  dh_autoreconf_clean
  dh_clean
 dpkg-source -b viewnior-1.4
dpkg-source: info: using source format `3.0 (quilt)'
dpkg-source: info: building viewnior using existing ./viewnior_1.4.orig.tar.gz
dpkg-source: info: building viewnior in viewnior_1.4-1.debian.tar.xz
dpkg-source: info: building viewnior in viewnior_1.4-1.dsc
 debian/rules build
dh build --with autoreconf
  dh_testdir
  dh_autoreconf
  dh_testdir
  dh_auto_clean
  dh_autoreconf_clean
  dh_clean
 dpkg-source -b viewnior-1.4
dpkg-source: info: using source format `3.0 (quilt)'
dpkg-source: info: building viewnior using existing ./viewnior_1.4.orig.tar.gz
dpkg-source: info: building viewnior in viewnior_1.4-1.debian.tar.xz
dpkg-source: info: building viewnior in viewnior_1.4-1.dsc
 debian/rules build
dh build --with autoreconf
  dh_testdir
  dh_autoreconf
libtoolize: putting auxiliary files in `.'.
libtoolize: copying file `./ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIR, `m4'.
libtoolize: copying file `m4/libtool.m4'
libtoolize: copying file `m4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file `m4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file `m4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file `m4/lt~obsolete.m4'
libtoolize: Consider adding `-I m4' to ACLOCAL_AMFLAGS in Makefile.am.
  dh_auto_configure
configure: WARNING: unrecognized options: --disable-maintainer-mode
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether make supports nested variables... (cached) yes
checking build system type... arm-unknown-linux-gnueabihf
checking host system type... arm-unknown-linux-gnueabihf
checking how to print strings... printf
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables... 
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... none
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 805306365
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking how to convert arm-unknown-linux-gnueabihf file names to arm-unknown-linux-gnueabihf format... func_convert_file_noop
checking how to convert arm-unknown-linux-gnueabihf file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for ar... ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for library containing strerror... none required
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc... (cached) none
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc... (cached) none
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... none
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... (cached) GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether NLS is requested... yes
checking for intltool >= 0.35.0... 0.50.2 found
checking for intltool-update... /usr/bin/intltool-update
checking for intltool-merge... /usr/bin/intltool-merge
checking for intltool-extract... /usr/bin/intltool-extract
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for perl >= 5.8.1... 5.18.2
checking for XML::Parser... ok
checking locale.h usability... yes
checking locale.h presence... yes
checking for locale.h... yes
checking for LC_MESSAGES... yes
checking libintl.h usability... yes
checking libintl.h presence... yes
checking for libintl.h... yes
checking for ngettext in libc... yes
checking for dgettext in libc... yes
checking for bind_textdomain_codeset... yes
checking for msgfmt... (cached) /usr/bin/msgfmt
checking for dcgettext... yes
checking if msgfmt accepts -c... yes
checking for gmsgfmt... (cached) /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... (cached) /usr/bin/xgettext
checking for glib-genmarshal... /usr/bin/glib-genmarshal
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for VNR... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating data/Makefile
config.status: creating data/viewnior.desktop.in
config.status: creating data/icons/Makefile
config.status: creating data/icons/16x16/Makefile
config.status: creating data/icons/16x16/apps/Makefile
config.status: creating data/icons/22x22/Makefile
config.status: creating data/icons/22x22/apps/Makefile
config.status: creating data/icons/24x24/Makefile
config.status: creating data/icons/24x24/apps/Makefile
config.status: creating data/icons/32x32/Makefile
config.status: creating data/icons/32x32/apps/Makefile
config.status: creating data/icons/48x48/Makefile
config.status: creating data/icons/48x48/apps/Makefile
config.status: creating data/icons/scalable/Makefile
config.status: creating data/icons/scalable/apps/Makefile
config.status: creating po/Makefile.in
config.status: creating man/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
config.status: executing default-1 commands
config.status: executing po/stamp-it commands
configure: WARNING: unrecognized options: --disable-maintainer-mode

  Viewnior ........... : Version 1.4
  Location ........... : /usr/bin
  CFLAGS ............. : -g -O2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Werror=format-security


  To compile and install:
  1. Become root (using su)
  2. Type 'make install'

  debian/rules override_dh_auto_build
make[1]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
dh_auto_build -- LDFLAGS="-Wl,-z,relro -lm"
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make all-recursive
make[3]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
Making all in src
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
make all-am
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
 CC    viewnior-main.o
 CC    viewnior-vnr-window.o
 CC    viewnior-uni-cache.o
 CC    viewnior-uni-anim-view.o
 CC    viewnior-uni-nav.o
 CC    viewnior-uni-scroll-win.o
 CC    viewnior-uni-dragger.o
 CC    viewnior-uni-image-view.o
 CC    viewnior-vnr-message-area.o
 CC    viewnior-vnr-properties-dialog.o
 CC    viewnior-vnr-file.o
 CC    viewnior-uni-utils.o
 CC    viewnior-vnr-prefs.o
 CC    viewnior-vnr-crop.o
 CC    viewnior-vnr-tools.o
 CXX   viewnior-uni-exiv2.o
In file included from /usr/include/exiv2/metadatum.hpp:39:0,
         from /usr/include/exiv2/exif.hpp:34,
         from /usr/include/exiv2/bmpimage.hpp:34,
         from /usr/include/exiv2/exiv2.hpp:35,
         from uni-exiv2.cpp:23:
/usr/include/exiv2/value.hpp:984:25: note: attribute for 'struct Exiv2::DateValue::Date' must follow the 'struct' keyword
     EXIV2API struct Date
             ^
 CC    viewnior-uni-marshal.o
 CXXLD  viewnior
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
Making all in data
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
Making all in icons
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
Making all in 16x16
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
Making all in apps
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16/apps'
make[7]: Nothing to be done for `all'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16/apps'
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
make[7]: Nothing to be done for `all-am'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
Making all in 22x22
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
Making all in apps
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22/apps'
make[7]: Nothing to be done for `all'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22/apps'
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
make[7]: Nothing to be done for `all-am'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
Making all in 24x24
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
Making all in apps
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24/apps'
make[7]: Nothing to be done for `all'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24/apps'
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
make[7]: Nothing to be done for `all-am'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
Making all in 32x32
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
Making all in apps
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32/apps'
make[7]: Nothing to be done for `all'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32/apps'
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
make[7]: Nothing to be done for `all-am'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
Making all in 48x48
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
Making all in apps
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48/apps'
make[7]: Nothing to be done for `all'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48/apps'
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
make[7]: Nothing to be done for `all-am'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
Making all in scalable
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
Making all in apps
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
make[7]: Nothing to be done for `all'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[7]: Nothing to be done for `all-am'.
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[6]: Nothing to be done for `all-am'.
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
 ITMRG viewnior.desktop
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
Making all in po
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/po'
 MSGFMT ar.gmo
 MSGFMT bg.gmo
 MSGFMT cs.gmo
 MSGFMT ca.gmo
 MSGFMT ca@valencia.gmo
 MSGFMT da.gmo
 MSGFMT de.gmo
 MSGFMT el.gmo
 MSGFMT es.gmo
 MSGFMT fi.gmo
 MSGFMT fr.gmo
 MSGFMT gl.gmo
 MSGFMT he.gmo
 MSGFMT hu.gmo
 MSGFMT it.gmo
 MSGFMT ja.gmo
 MSGFMT lt.gmo
 MSGFMT nl.gmo
 MSGFMT oc.gmo
 MSGFMT pl.gmo
 MSGFMT pt.gmo
 MSGFMT pt_BR.gmo
 MSGFMT ru.gmo
 MSGFMT sk.gmo
 MSGFMT sr.gmo
 MSGFMT sv.gmo
 MSGFMT tr.gmo
 MSGFMT uk.gmo
 MSGFMT zh_CN.gmo
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/po'
Making all in man
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/man'
make[4]: Nothing to be done for `all'.
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/man'
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[3]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[1]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
  dh_auto_test
make[1]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
Making check in src
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
make check-am
make[3]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
make[3]: Nothing to be done for `check-am'.
make[3]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
Making check in data
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
Making check in icons
make[3]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
Making check in 16x16
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
Making check in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16/apps'
make[5]: Nothing to be done for `check'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
make[5]: Nothing to be done for `check-am'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
Making check in 22x22
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
Making check in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22/apps'
make[5]: Nothing to be done for `check'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
make[5]: Nothing to be done for `check-am'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
Making check in 24x24
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
Making check in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24/apps'
make[5]: Nothing to be done for `check'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
make[5]: Nothing to be done for `check-am'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
Making check in 32x32
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
Making check in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32/apps'
make[5]: Nothing to be done for `check'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
make[5]: Nothing to be done for `check-am'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
Making check in 48x48
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
Making check in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48/apps'
make[5]: Nothing to be done for `check'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
make[5]: Nothing to be done for `check-am'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
Making check in scalable
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
Making check in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
make[5]: Nothing to be done for `check'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[5]: Nothing to be done for `check-am'.
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[4]: Nothing to be done for `check-am'.
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[3]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[3]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
make[3]: Nothing to be done for `check-am'.
make[3]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
Making check in po
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/po'
INTLTOOL_EXTRACT="/usr/bin/intltool-extract" XGETTEXT="/usr/bin/xgettext" srcdir=. /usr/bin/intltool-update --gettext-package viewnior --pot
rm -f missing notexist
srcdir=. /usr/bin/intltool-update -m
if [ -r missing -o -r notexist ]; then \
   exit 1; \
  fi
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/po'
Making check in man
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/man'
make[2]: Nothing to be done for `check'.
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/man'
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[1]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
 fakeroot debian/rules binary
dh binary --with autoreconf
  dh_testroot
  dh_prep
  dh_auto_install
make[1]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
Making install in src
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
make install-am
make[3]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/bin'
 /bin/bash ../libtool  --mode=install /usr/bin/install -c viewnior '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c viewnior /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/bin/viewnior
make[4]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
make[3]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/src'
Making install in data
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
Making install in icons
make[3]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
Making install in 16x16
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
Making install in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16/apps'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16/apps'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps'
 /usr/bin/install -c -m 644 viewnior.png '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16/apps'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[6]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/16x16'
Making install in 22x22
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
Making install in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22/apps'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22/apps'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps'
 /usr/bin/install -c -m 644 viewnior.png '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22/apps'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[6]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/22x22'
Making install in 24x24
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
Making install in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24/apps'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24/apps'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps'
 /usr/bin/install -c -m 644 viewnior.png '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24/apps'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[6]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/24x24'
Making install in 32x32
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
Making install in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32/apps'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32/apps'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps'
 /usr/bin/install -c -m 644 viewnior.png '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32/apps'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[6]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/32x32'
Making install in 48x48
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
Making install in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48/apps'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48/apps'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps'
 /usr/bin/install -c -m 644 viewnior.png '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48/apps'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[6]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/48x48'
Making install in scalable
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
Making install in apps
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps'
 /usr/bin/install -c -m 644 viewnior.svg '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps'
make install-data-hook
make[7]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
*** Icon cache not updated. After install, run this:
***  gtk-update-icon-cache -f -t /usr/share/icons/hicolor
make[7]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable/apps'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[6]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[6]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons/scalable'
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[5]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[5]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make install-data-hook
make[6]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
*** Icon cache not updated. After (un)install, run this:
***  gtk-update-icon-cache -f -t /usr/share/icons/hicolor
make[6]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[5]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[3]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data/icons'
make[3]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
make[4]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
make[4]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/applications'
 /usr/bin/install -c -m 644 viewnior.desktop '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/applications'
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/viewnior'
 /usr/bin/install -c -m 644 vnr-preferences-dialog.ui vnr-crop-dialog.ui '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/viewnior'
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/viewnior/pixmaps'
 /usr/bin/install -c -m 644 pixmaps/object-rotate-right.png pixmaps/object-rotate-left.png pixmaps/object-flip-horizontal.png pixmaps/object-flip-vertical.png '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/viewnior/pixmaps'
make[4]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
make[3]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/data'
Making install in po
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/po'
linguas="ar bg cs ca ca@valencia da de el es fi fr gl he hu it ja lt nl oc pl pt pt_BR ru sk sr sv tr uk zh_CN "; \
  for lang in $linguas; do \
   dir=/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/$lang/LC_MESSAGES; \
   /bin/bash /tmp/buildd/viewnior-1.4/install-sh -d $dir; \
   if test -r $lang.gmo; then \
    /usr/bin/install -c -m 644 $lang.gmo $dir/viewnior.mo; \
    echo "installing $lang.gmo as $dir/viewnior.mo"; \
   else \
    /usr/bin/install -c -m 644 ./$lang.gmo $dir/viewnior.mo; \
    echo "installing ./$lang.gmo as" \
     "$dir/viewnior.mo"; \
   fi; \
   if test -r $lang.gmo.m; then \
    /usr/bin/install -c -m 644 $lang.gmo.m $dir/viewnior.mo.m; \
    echo "installing $lang.gmo.m as $dir/viewnior.mo.m"; \
   else \
    if test -r ./$lang.gmo.m ; then \
     /usr/bin/install -c -m 644 ./$lang.gmo.m \
    $dir/viewnior.mo.m; \
     echo "installing ./$lang.gmo.m as" \
      "$dir/viewnior.mo.m"; \
    else \
     true; \
    fi; \
   fi; \
  done
installing ar.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing bg.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing cs.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing ca.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing ca@valencia.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing da.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing de.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing el.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing es.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing fi.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing fr.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing gl.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing he.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing hu.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing it.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing ja.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing lt.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing nl.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing oc.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/oc/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing pl.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing pt.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing pt_BR.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing ru.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing sk.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing sr.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing sv.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing tr.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing uk.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/viewnior.mo
installing zh_CN.gmo as /tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/viewnior.mo
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/po'
Making install in man
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/man'
make[3]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/man'
make[3]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
 /bin/mkdir -p '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/man/man1'
 /usr/bin/install -c -m 644 viewnior.1 '/tmp/buildd/viewnior-1.4/debian/viewnior/usr/share/man/man1'
make[3]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/man'
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4/man'
make[2]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[3]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[3]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[3]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[3]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[2]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
make[1]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
  dh_install
  dh_installdocs
  debian/rules override_dh_installchangelogs
make[1]: Entering directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
dh_installchangelogs
cp ChangeLog-20090517 debian/viewnior/usr/share/doc/viewnior/changelog
gzip -9 debian/viewnior/usr/share/doc/viewnior/changelog
make[1]: Leaving directory `/tmp/buildd/viewnior-1.4'
  dh_installman
  dh_installmenu
  dh_icons
  dh_perl
  dh_link
  dh_compress
  dh_fixperms
  dh_strip
  dh_makeshlibs
  dh_shlibdeps
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/viewnior/usr/bin/viewnior was not linked against libatk-1.0.so.0 (it uses none of the library's symbols)
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/viewnior/usr/bin/viewnior was not linked against libfontconfig.so.1 (it uses none of the library's symbols)
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/viewnior/usr/bin/viewnior was not linked against libpangocairo-1.0.so.0 (it uses none of the library's symbols)
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/viewnior/usr/bin/viewnior was not linked against libpango-1.0.so.0 (it uses none of the library's symbols)
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/viewnior/usr/bin/viewnior was not linked against libpangoft2-1.0.so.0 (it uses none of the library's symbols)
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/viewnior/usr/bin/viewnior was not linked against libcairo.so.2 (it uses none of the library's symbols)
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/viewnior/usr/bin/viewnior was not linked against libfreetype.so.6 (it uses none of the library's symbols)
  dh_installdeb
  dh_gencontrol
dpkg-gencontrol: warning: File::FcntlLock not available; using flock which is not NFS-safe
  dh_md5sums
  dh_builddeb
dpkg-deb: building package `viewnior' in `../viewnior_1.4-1_armhf.deb'.
 dpkg-genchanges >../viewnior_1.4-1_armhf.changes
dpkg-genchanges: including full source code in upload
 dpkg-source --after-build viewnior-1.4
dpkg-buildpackage: full upload (original source is included)
I: Copying back the cached apt archive contents
I: unmounting dev/pts filesystem
I: unmounting run/shm filesystem
I: unmounting proc filesystem
I: cleaning the build env 
I: removing directory /var/cache/pbuilder/build//6749 and its subdirectories
I: Current time: Sat Feb 22 18:32:38 CET 2014
I: pbuilder-time-stamp: 1393090358

Jeśli interesuje nas inna wersja systemu używamy flagi DIST np.:

sudo DIST=stable pbuilder --build viewnior_1.4-1.dsc 

Aktualizację środowiska przeprowadzamy za pomocą komendy:

sudo pbuilder --update --autocleanaptcache

--autocleanaptcache usuwa nam przestarzałe pakiety z pamięci cache programu apt

Po więcej szczegółów odsyłam do wiki Debiana oraz Ubuntu.

Masz jakieś spostrzeżenia, uwagi proszę o prywatną wiadomość lub e-mail.

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks