Struktura katalogów w Debianie

Kategoria: Artykuły, etykiety: system, systemy plików, dla początkujących

Dodany: 2009-07-23 09:45 (zmodyfikowany: 2009-08-16 16:20)
Przez: azhag

Wyświetleń: 24609

Katalog główny (root, /)

Katalog / lub tzw. root (czyli korzeń całego drzewa katalogów; nie mylić z kontem administratora, ani z jego katalogiem domowym /root/) to główny katalog całego systemu — w nim znajdują się wszystkie inne zasoby, również te umieszczone fizycznie na innych nośnikach.

W katalogu tym raczej nie powinny być przechowywane żadne pliki ani tworzone inne niż określone w FHS katalogi. Odejście od tej zasady wprawdzie nie spowoduje nieprawidłowego działania systemu, jednak dla zachowania przejrzystości zaleca się jednak do niej stosować.

Rozmiar partycji, na której zamontowany jest / zależy od preferencji użytkownika. Niektórzy wyczynowcy potrafią zainstalować w pełni sprawny system na partycji o rozmiarze poniżej 1 GB, z kolei dla osób, które lubią eksperymenty z oprogramowaniem nawet 10 GB może być niewystarczające. Przeciętnemu użytkownikowi powinno wystarczyć na partycję główną ok. 5-10 GB miejsca (zakładając, że katalog /home/ zostanie umieszczony na oddzielnej partycji).

Katalog /bin/

Katalog /bin/ zawiera podstawowe programy dostępne dla każdego użytkownika, np. cp, mount, większość powłok.

Katalog ten nie powinien być umieszczany na osobnej partycji.

Katalog /boot/

Katalog /boot/ jest miejscem, w którym znajdują się pliki potrzebne do zbootowania systemu — jądro, initrd i sam program rozruchowy.

Jeżeli chcesz umieścić ten katalog na osobnej partycji, przeznacz na nią ok. 50 MB. Jeśli chcesz zainstalować więcej niż dwa systemy uniksowe dodaj po 25MB dla trzeciego i każdego z kolejnych systemów.

Partycja, na której znajduje się katalog /boot/ powinna mieć ustawioną flagę uruchomieniową (bootflag). Jeśli umieściłeś ten katalog na osobnej partycji, to właśnie ona powinna mieć ją ustawioną. W przeciwnym wypadku powinna być nią oznaczona partycja /.

W przypadku niektórych systemów plików na partycji /, na których program rozruchowy nie działa poprawnie, lub szyfrowanej partycji / osobna partycja /boot/ z innym systemem plików jest koniecznością.

Katalog /dev/

W katalogu /dev/ znajdują się pliki urządzeń zainstalowanych w komputerze (dyski, karty dźwiękowe, itp.) oraz urządzeń wirtualnych (np. /dev/null, /dev/zero).

Ponieważ katalog ten zawiera pliki specjalne, umieszczanie go na osobnej partycji mija się z celem.

Katalog /etc/

Katalog /etc/ zawiera główne pliki konfiguracyjne systemu. Nikt poza administratorem nie powinien mieć prawa do zapisu w tym katalogu.

Jeżeli chcesz umieścić /etc/ na osobnej partycji wystarczy, że przeznaczysz na nią kilkadziesiąt MB. W praktyce jednak rzadko /etc/ umieszcza się na osobnej partycji, wystarczy po prostu regularnie wykonywać kopie zapasowe tego katalogu — archiwum po skompresowaniu często mieści się nawet na dyskietkę.

Katalog /home/

W katalogu /home/ znajdują się katalogi domowe zwykłych użytkowników, każdy w osobnym podkatalogu (domyślnie /home/nazwa_użytkownika/). W katalogach domowych użytkownicy przechowują swoje dane, osobiste pliki konfiguracyjne.

Zaleca się umieszczenie tego katalogu na osobnej partycji. Praktycznie nie istnieje pojęcie „zbyt duży rozmiar” dla tej partycji — przeznacz na nią tyle miejsca, ile masz do dyspozycji po utworzeniu pozostałych partycji.

Katalog /lib/

W katalogu /lib/ znajdują się podstawowe współdzielone biblioteki oraz moduły jądra systemu.

Katalog ten nie powinien być umieszczany na osobnej partycji.

Katalog /media/

W katalogu /media/ znajdują się punkty montowania nośników wymiennych — napędy CD i DVD, dyski podłączane przez USB, dyskietki, itp.

Ponieważ w tym katalogu nie są przechowywane żadne dane, tylko montowane inne partycje, umieszczanie go na osobnej partycji mija się z celem.

Katalog /mnt/

W katalogu /mnt/ znajdują się punkty montowania dla dysków zainstalowanych w komputerze na stałe. Przy czym część użytkowników montuje w tym katalogu, zamiast w /media/, również nośniki wymienne.

Ponieważ w tym katalogu nie są przechowywane żadne dane, tylko montowane inne partycje, umieszczanie go na osobnej partycji mija się z celem.

Katalog /proc/

W katalogu /proc/ znajdują się wirtualne pliki, które zawierają dane o aktualnie uruchomionych procesach oraz o niektórych urządzeniach (np. procesorach, pamięci RAM).

W tym katalogu system samodzielnie montuje specjalny system plików.

Katalog /root/

Katalog /root/ jest katalogiem domowym administratora systemu.

Katalog ten nie powinien być umieszczany na osobnej partycji.

Katalog /sbin/

Katalog /sbin/ zawiera podstawowe programy, dostępne tylko dla administratora, o krytycznym dla działania systemu znaczeniu.

Katalog ten nie powinien być umieszczany na osobnej partycji.

Katalog /tmp/

Katalog /tmp/ przeznaczony jest na pliki tymczasowe. Podczas uruchamiania systemu zawartość tego katalogu jest usuwana.

W przypadku systemów biurkowych raczej nie ma zwyczaju umieszczania /tmp/ na osobnej partycji, choć wg niektórych osobna partycja dla tego katalogu jest dobrą praktyką — chroni katalog główny przed przypadkowym zapełnieniem w 100%, dzięki odseparowaniu tego katalogu można również ustawić inne opcje montowania.

Na serwerach z wieloma użytkownika, zwłaszcza gdy nie wszyscy są całkowicie zaufani, jest zalecane utworzenie osobnej partycji /tmp/ montowanej z opcją noexec.

Katalog /usr/

W katalogu /usr/ znajdują się dane, do których użytkownik nie powinien mieć prawa do zapisu. Bezpośrednio w tym katalogu nie powinny się znajdować żadne pliki, jedynie w jego podkatalogach. Przy czym ściśle określone jest co w jakich podkatalogach się znajduje:

  • /usr/bin/ — większość programów dostępnych dla użytkowników
  • /usr/include/ — pliki nagłówkowe programów
  • /usr/lib/ — biblioteki programów
  • /usr/local/ — katalog programów zainstalowanych lokalnie, struktura tego katalogu jest podobna do struktury /usr/, znajdują się w nim katalogi /usr/local/bin/, /usr/local/lib/, itd., które pełnią funkcje analogiczne do katalogów znajdujących się w /usr/. Bezpośrednio po instalacji systemu katalog ten jest pusty
  • /usr/sbin/ — programy dostępne dla roota o niekrytycznym znaczeniu
  • /usr/share/ — dane współdzielone niezależnie od architektury systemu, np. dokumentacja, przykładowe konfiguracje, ikony, itp.

Zwykle jest to największy katalog w systemie. Raczej nie ma zwyczaju umieszczania tego katalogu na osobnej partycji.

Katalog /var/

W katalogu /var/ znajdują się często zmieniające się pliki systemowe, takie jak logi, cache, bazy danych, pliki blokad, itp.

Na systemie biurkowym raczej nie umieszcza się /var/ na osobnej partycji. Z kolei na serwerach jest to dobrym zwyczajem.

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks