Konfiguracja wpa_gui w Debianie

Kategoria: FAQ, etykiety: sieć, system

Dodany: 2013-01-17 20:06 (zmodyfikowany: 2017-03-18 10:31)
Przez: yossarian

Wyświetleń: 15500

wpa_gui jest integralną częścią wpa_supplicanta, działa niezawodnie i umożliwia wygodne, a zarazem zaawansowane zarządzanie sieciami bezprzewodowymi. W Debianie znajduje się w pakiecie wpagui, więc na początek instalacja:

aptitude install wpagui

Zanim zostanie uruchomiony, trzeba wykonać kilka czynności.

Pierwszy krok:

Sprawdzenie nazwy interfejsu sieci bezprzewodowej za pomocą:

iwconfig

lub:

iw dev

potrzebnej do edycji pliku:

nano /etc/network/interfaces

z pliku należy usunąć całą sekcję sieci bezprzewodowych (tutaj nazwa interfejsu to wlan0) i wpisać:

auto wlan0

iface wlan0 inet manual
   wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

iface default inet dhcp

Dzięki zapisowi auto wlan0 demon wpa_supplicant będzie się uruchamiał automatycznie przy starcie systemu.

Można zamiast auto wpisać allow-hotplug dla urządzeń, które można odłączać.

Kolejny etap to utworzenie pliku /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf:

nano /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

o zawartości:

update_config=1
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=netdev

Opcja update_config=1 umożliwi dodawanie sieci poprzez wpa_gui i wpa_cli, a ctrl_interface_group=netdev umożliwi użytkownikom należącym do grupy netdev na zarządzanie wpa_supplicantem poprzez wpa_gui i wpa_cli.

W przypadku korzystania z sieci o ukrytym SSID (co nie zwiększa bezpieczeństwa, a może powodować problemy) należy jeszcze dopisać scan_ssid=1

Jeżeli zależy nam na automatycznym łączeniu z niezabezpieczonymi sieciami, można dopisać jeszcze:

network={
    key_mgmt=NONE
    priority=-999
}

Lub przeciwna sytuacja — nie chcemy się automatycznie łączyć z niezabezpieczonymi sieciami:

network={
    key_mgmt=NONE
    disabled=1
}

Następny etap to sprawdzenie (poleceniem groups) czy użytkownik należy do grupy netdev. Jeśli nie, to trzeba go do niej dodać (zmiany zaczną działać po ponownym zalogowaniu się):

adduser nazwa_uzytkownika netdev

Dla bezpieczeństwa można zmienić uprawnienia do plików konfiguracyjnych, uniemożliwiając innym użytkownikom odczytanie haseł.

chmod 600 /etc/network/interfaces
chmod 600 /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Do prawidłowego działania wpa_supplicanta należy odinstalować inne programy służące do zarządzania połączeniami sieciowymi (Network Manager, Wicd etc.)

I ostatecznie można uruchomić wpa_gui z menu lub w konsoli:

/usr/sbin/wpa_gui

W głównym oknie wybrać Scan, podwójnym kliknięciem wskazać swoją sieć, podać hasło (ewentualnie inne niezbędne dane) i kliknąć Add. Gdy sieć zostanie prawidłowo ustawiona należy zapisać konfigurację, wybierając w menu File → Save Configuration

Warto zapoznać się z innymi widocznymi opcjami, m. in. takimi jak IDString i Priority, dzięki którym można łatwo ustawić priorytety kilku sieciom.

Dodatkowo można przy okazji zmienić DNS-y z automatycznie pobieranych na jakieś szybsze np. OpenDNS:

nano /etc/dhcp/dhclient.conf 

i w linijce prepend domain-name-servers usunąć znak # i dopisać odpowiednie adresy serwerów:

prepend domain-name-servers 208.67.222.222, 208.67.220.220;

wpa_gui nie musi być ciągle włączony jak typowe menedżery sieci. Wystarczy uruchomić gdy jest potrzeba jakiejś modyfikacji lub połączenia z inną siecią.

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks