Komunikaty startowe / Logi ze startu systemu

Kategoria: FAQ, etykiety: system

Dodany: 2013-01-17 13:10 (zmodyfikowany: 2013-01-19 20:48)
Przez: ArnVaker

Wyświetleń: 13762

Logowanie komunikatów do pliku

Komunikaty startowe zapisywane są w pliku /var/log/boot, za co odpowiedzialny jest demon bootlogd.

Od wersji Wheezy znajduje się on w pakiecie bootlogd, który wystarczy zainstalować, np.:

aptitude install bootlogd

Przy kolejnym uruchomieniu systemu komunikaty startowe powinny być już zapisywane.

Aby log był czytelniejszy, można podejrzeć go poleceniem:

sed $'s/\^\[/\E/g;s/\[1G\[/\[27G\[/' /var/log/boot

W Squeeze oraz starszych wersjach bootlogd jest częścią pakietu initscripts, jednak domyślnie jest wyłączony.

Aby go włączyć należy w pliku:

/etc/default/bootlogd

zmienić:

BOOTLOGD_ENABLE=No

na:

BOOTLOGD_ENABLE=Yes

Przy kolejnym uruchomieniu systemu komunikaty startowe powinny być już zapisywane.

Zatrzymanie komunikatów startowych

Przewijanie komunikatów startowych można zatrzymać wciskając klawisz Scroll Lock, kolejne jego naciśnięcie wznowi przewijanie komunikatów. To samo można uzyskać stosując dla zatrzymania przewijania kombinację klawiszy Ctrl+S, a dla wznowienia kombinację klawiszy Ctrl+Q.

Czyszczenie konsoli tty1

Od wersji Wheezy konsola tty1 domyślnie jest czyszczona. Czyszczenie można wyłączyć dodając dla tty1 opcję --noclear w pliku /etc/inittab.

Czyli zmieniając w nim:

1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1

na:

1:2345:respawn:/sbin/getty --noclear 38400 tty1

Przy kolejnym uruchomieniu systemu konsola tty1 nie zostanie wyczyszczona.

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks