Oglądanie telewizji przy użyciu XBMC i Tvheadend

Kategoria: Artykuły, etykiety: multimedia, tvheadend, xbmc

Dodany: 2013-01-13 04:32 (zmodyfikowany: 2013-03-21 10:46)
Przez: yossarian

Wyświetleń: 21878

Sam XBMC nie potrafi bezpośrednio się komunikować z tunerem tv, dlatego niezbędny jest odpowiedni pośrednik, który będzie działał jako demon. Z wielu dostępnych najlepszym wydaje się być tvheadend. I takie właśnie połączenie zostanie tutaj opisane.

Konfiguracja Tvheadend

Na początku należy się upewnić czy w systemie są zainstalowane niezbędne pakiety:

autoconf, git, debhelper, pkg-config, libavcodec-dev, libavformat-dev, libssl-dev, zlib1g-dev, wget, bzip2, libcurl4-gnutls-dev

Pobieranie aktualnej wersji źródłowej:

git clone git://github.com/tvheadend/tvheadend.git

przejście do katalogu ze źródłami:

cd tvheadend

i przykładowa budowa z wyłączoną obsługą avahi:

./configure --disable-avahi
make

Pierwsze uruchomienie:

./build.linux/tvheadend -C

W tym przypadku dla wygody z opcją -C dzięki czemu zostanie utworzone nowe, niezabezpieczone konto. Ustawień dokonać można z poziomu przeglądarki po wpisaniu w pasek adresu:

localhost:9981

W zakładce ConfigurationTV AdaptersGeneral trzeba wybierać swój tuner i sprawdzić czy jest nasza lokalizacja na liście po wybraniu Add DVB Network by location…. Jeśli jest to można pominąć ręczne dodawanie multipleksów. Jeżeli nie ma to należy przejść do zakładki Multiplexes i kliknąć na przycisk Add Mux(es) manually…, wpisać częstotliwość i inne niezbędne parametry. Następnie upewnić się czy w pierwszej zakładce (General) jest zaznaczone Enabled i Autodetect muxes, wtedy w zakładce Services powinna ukazać się lista programów tv. Jeśli programy zostały wykryte należy wrócić do zakładki General i kliknąć Map DVB services to channels… i ostatecznie powinna pojawić się lista programów w zakładce Channels. Jeśli nie pojawią się automatycznie nazwy lub numery programów, to można dopisać ręcznie brakujące informacje. Wstępna konfiguracja zakończona i można już zakończyć proces tvheadend.

Teraz można przejść do zabezpieczenia Tvheadend.

Można to sobie później wykilkać w zakładce Access control.

W tym celu należy otworzyć plik:

nano ~/.hts/tvheadend/accesscontrol/1

i zmienić gwiazdki w linijkach:

"username": "*",

"password": "*",

na jakąś nazwę użytkownika i hasło. Teraz do konfiguracji niezbędne będzie zalogowanie się. Po zapisaniu można uruchomić ponownie tvheadend:

./tvheadend/build.linux/tvheadend

Budowa wtyczek PVR

Ten punkt można pominąć jeśli używa się XBMC z repozytorium deb-multimedia.

Kolejny etap to budowa wtyczki Tvheadend HTSP Client, która posłuży do połączenia Tvheadend z XBMC.

Pobranie źródeł (tutaj dla wersji Frodo):

git clone git://github.com/opdenkamp/xbmc-pvr-addons.git -b frodo

i budowa wtyczek w formie wygodnych archiwów zip:

cd xbmc-pvr-addons
./bootstrap
./configure
make zip

Instalacja i konfiguracja XBMC

Użytkownicy XBMC z repozytorium deb-multimedia mogą od razu przejść do włączania wtyczki.

Ostatni krok to instalacja klienta dla tvheadend, którym będzie XBMC:

aptitude install xbmc

Można użyć najnowszej wersji dostępnej w gałęzi eksperymentalnej:

aptitude install xbmc -t experimental

Po uruchomieniu XBMC w SystemUstawieniaWtyczki trzeba wybrać opcję Instaluj z pliku zip i wskazać plik:

~/xbmc-pvr-addons/addons/pvr.hts-linux-x86_64.zip

Następnie w Włączone wtyczkiKlienci PVRTvheadend HTSP Client wybrać opcję Ustaw i wpisać utworzoną wcześniej nazwę użytkownika i hasło. W SystemUstawieniaTelewizjaOgólne trzeba zaznaczyć opcję Włączone. Powinna się ukazać w głównym menu zakładka Telewizja, a co za tym idzie, możliwość wygodnego oglądania tv.


Podziękowania dla ilina za uwagi i testy.

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks