Dźwięk 5.1 w SBLive24bit i innych kartach na chipie ca0106

Kategoria: FAQ, etykiety: sprzęt, multimedia

Dodany: 2009-07-22 10:59 (zmodyfikowany: 2009-08-16 12:58)
Przez: ilin

Wyświetleń: 12178

Standardowo SBLive24bit podaje nam dźwięk na dwa przednie głośniki.Muaimy więc pokombinować.

1.Metoda pierwsza.

Aby uzyskać dźwięk we wszystkich musimy stworzyc plugin miksujący. Wiec do dzieła.

touch ~/.asoundrc

Następnie otwieramy ten plik dowolnym edytorem np:

vim ~/.asoundrc

i wpisujemy do niego

pcm.!default { 
type plug 
slave.pcm surround51 
slave.channels 6 
slave.rate 48000 
ttable.0.0 1 
ttable.1.1 1 
ttable.0.2 0.3 
ttable.1.3 0.3 
ttable.0.4 0.3 
ttable.1.4 0.3 
}

Zapisujemy. W aplikacjach ustawiamy wyjscie dźwięku na alsa default i możemy się cieszyć dźwiękiem ze wszystkich głośników.

2.Metoda druga.

Wraz z pojawieniem się pulseaudio otworzyły się nowe możliwości dla tych kart.

Więc do dzieła instalujemy pulseaudio

aptitude install pulseaudio pulseaudio-esound-compat pulseaudio-module-gconf pulseaudio-module-hal pulseaudio-module-zeroconf pulseaudio-utils

Po zainstalowaniu pakietów musimy nieco zmodyfikować pliki konfiguracyjne pulseaudio.

Najpierw zmieniamy nazwę domyślnego pliku konfiguracyjnego aby go zachować tak na wszelki wypadek.

mv /etc/pulse/default.pa /etc/pulse/default.pa.old

Tworzymy nowy plik konfiguracyjny

touch /etc/pulse/default.pa

Otwieramy go w ulubionym edytorze

edytor /etc/pulse/default.pa

Wklejamy do niego poniższy kod

#!/usr/bin/pulseaudio -nF
#
# This file is part of PulseAudio.
#
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, write to the Free Software Foundation,
# Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

.nofail

### Load something into the sample cache
#load-sample-lazy x11-bell /usr/share/sounds/gtk-events/activate.wav
load-sample-lazy pulse-hotplug /usr/share/sounds/startup3.wav
#load-sample-lazy pulse-access /usr/share/sounds/generic.wav

.fail

### Load audio drivers statically (it's probably better to not load
### these drivers manually, but instead use module-hal-detect --
### see below -- for doing this automatically)
#load-module module-alsa-sink
load-module module-alsa-sink device="surround51" channels=6 sink_name=sur51
#load-module module-alsa-source device=hw:1,0
#load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-null-sink
#load-module module-pipe-sink

### Automatically load driver modules depending on the hardware available
#.ifexists module-hal-detect.so
#load-module module-hal-detect
#.else
### Alternatively use the static hardware detection module (for systems that
### lack HAL support)
#load-module module-detect
#.endif

### Load several protocols
.ifexists module-esound-protocol-unix.so
load-module module-esound-protocol-unix
.endif
load-module module-native-protocol-unix

### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
### here if you plan to use paprefs)
#load-module module-esound-protocol-tcp
#load-module module-native-protocol-tcp
#load-module module-zeroconf-publish

### Load the RTP reciever module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-rtp-recv

### Load the RTP sender module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 description="RTP Multicast Sink"
#load-module module-rtp-send source=rtp.monitor

### Automatically restore the volume of playback streams
load-module module-volume-restore

### Automatically restore the default sink/source when changed by the user during runtime
load-module module-default-device-restore

### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
### connected to dies, similar for sources
load-module module-rescue-streams

### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
load-module module-suspend-on-idle

### Load X11 bell module
#load-module module-x11-bell sample=x11-bell

### Register ourselves in the X11 session manager
# Deactivated by default, to avoid deadlock when PA is started as esd from gnome-session
# Instead we load this via /etc/xdg/autostart/ and "pactl load-module" now
# load-module module-x11-xsmp

### Load additional modules from GConf settings. This can be configured with the paprefs tool.
### Please keep in mind that the modules configured by paprefs might conflict with manually
### loaded modules.
.ifexists module-gconf.so
.nofail
load-module module-gconf
.fail
.endif

### Publish connection data in the X11 root window
.ifexists module-x11-publish.so
.nofail
load-module module-x11-publish
.fail
.endif

### Make some devices default
#set-default-sink output
#set-default-source input

Zapisujemy.

Następnie tworzymy jeszcze jeden pliczek.

touch /etc/asound.conf

Otwieramy go w ulubionym edytorze

edytor /etc/asound.conf

Wklejamy do niego

pcm.!dmix {
type plug
slave {
pcm surround51
channels 6
}
}
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "softvol"
slave.channels 6
route_policy duplicate
}
pcm.softvol {
type softvol
slave {
pcm "dmix" 
}
control {
name "Master Volume"
card 0
}
}

To tyle konfiguracji.

Teraz musimy dodać sobie do autostartu pulseaudio

We fluxboxie wygląda to tak Do pliku ~/.fluxbox/startup dopisujemy

pulseaudio &

Restarujemy kompa i powinno śmigać.

Ubocznym skutkiem tej metody jest dość znaczny wzrost obciążenia procesora przy odtwarzaniu.

UWAGA

Metody wzajemnie się wykluczaja mozemy używać tylko jednej.

Inną alternatywną metodą może być używanie zamiast alsy OSS4

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks