Proste migawki systemu z apt-clone

Kategoria: FAQ, etykiety: apt, system

Dodany: 2011-11-01 14:08 (zmodyfikowany: 2011-11-08 10:35)
Przez: azhag

Wyświetleń: 10005

Aby wykonać prostą migawkę systemu można skorzystać z narzędzia apt-clone.

Należy podkreślić, iż program apt-clone zapisuje oraz przywraca jedynie podstawowy stan systemu, istotny z punktu widzenia menedżera pakietów — konfigurację APT-a oraz listę zainstalowanch pakietów. Wszelka dodatkowa konfiguracja, dokonana przez administratora po zainstalowaniu systemu (chyba, że przypadkiem będzie się tyczyć pakietu juz niedostępnego, którego kopia zostanie wykonana za pomocą dpkg-repack), oraz pliki konfiguracyjne użytkowników nie zostaną zachowane!

Mimo to narzędzie apt-clone doskonale się nadaje do odtworzenia systemu na nowej maszynie lub instalacji różnych profili systemowych w środowisku produkcyjnym złożonym z wielu komputerów.

Po zainstalowaniu pakietu apt-clone (i opcjonalnie dpkg-repack) można przystąpić do dzieła. Więcej informacji dostępnych jest w podręczniku systemowym apt-clone(8).

Wykonanie migawki systemu

Z uprawnieniami administratora wykonaj:

apt-clone clone <miejsce>

Miejsce może być plikiem (w takim wypadku kopia zostanie utworzona jako <miejsce>.apt-clone.tar.gz) lub katalogiem (<miejsce>/apt-clone-state-<nazwa systemu>.tar.gz).

Jeśli zainstalowany jest pakiet dpkg-repack, apt-clone może wykonać kopię pakietów niedostępnych już w repozytorium. W tym celu należy dodać flagę --with-dpkg-repack.

Przywrócenie stanu z migawki

Z uprawnieniami administratora wykonaj:

apt-clone restore plik.tar.gz

Dodatkowo za pomocą opcji --destination katalog/ można wskazać inną niż / lokalizację (np. środowisko chroot) jako miejsce przywrócenia migawki.

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks