Network File System

Kategoria: FAQ, etykiety: nfs, systemy plików

Dodany: 2011-08-18 10:08 (zmodyfikowany: 2011-08-18 12:20)
Przez: ba10

Wyświetleń: 10697

Instalacja servera NFS.

Serwer IP : 192.168.5.15

Klient IP : 192.168.5.14

aptitude install nfs-kernel-server nfs-common portmap

Tworzenie katalog, który bedzie udostępniony i dopisanie go do użytkownika nobody i grupy nogroup Modyfikacja pliku /etc/exports i dodanie katalogów, które maja być udostepnione.

# mkdir /home/nfs 
chown nobody:nogroup /home/nfs/

Modyfikacja pliku /etc/exports i dodanie katalogów, które maja być udostepnione.

/home/nfs 192.168.5.14(rw,sync,no_subtree_check)

Po dokonaniu zmian aktualizujemy konfiguracje poleceniem :

exportfs -a

Konfiguracja klienta NFS.

Tworzenie katalogu do zdalnej zawartości.

mkdir /home/nfs

Montowanie zdalnego zasobu NFS.

mount -t nfs 192.168.5.15:/home/nfs /home/nfs

Montowanie zdalnego zasobu ze startem systemu. Dodajemy do pliku /etc/fstab linijkę :

192.168.5.15:/home/nfs /home/nfs nfs rw,rsize=4096,wsize=4096,hard,intr,async,nodev,nosuid 0 0

Sprawdzenie na kliencie czy zasób został podmontowany :

mount

Sprawdzenie na serwerze czy zasób został podmontowany :

# showmount -a
All mount points on Serwer:
192.168.5.14:/home/nfs

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks