Kernel panic - automatyczny restart komputera

Kategoria: FAQ, etykiety: system

Dodany: 2011-07-25 15:45 (zmodyfikowany: 2011-07-25 21:14)
Przez: azhag

Wyświetleń: 9389

W razie wystąpienia poważnego błędu w GNU/Linuksie następuje tzw. kernel panic. Jest to działanie, które chroni system oraz sprzęt przed uszkodzeniem — w pewnych przypadkach natura błędu może bowiem prowadzić do zniszczenia jednego lub drugiego (np. awaria zarządzania energią może spowodować spalenie któregoś z podzespołów).

Gdy kernel panic wystąpi, system będzie czekał przez określoną liczbę sekund na reakcję użytkownika (aby ten mógł określić powód wystąpienia błędu), po czym uruchomi się ponownie. Długość okresu oczekiwania zapisana jest w pliku /proc/sys/kernel/panic. Domyślną wartością w nim zapisaną jest "0" — to oznacza, że system będzie czekał nieskończenie długo.

Aby ją zmienić należy po każdym uruchomieniu komputera zmienić jego zawartość za pomocą:

echo "1" > /proc/sys/kernel/panic

Aby nie wykonywać tego polecenia ręcznie za każdym razem, można je zapisać w /etc/rc.local. Alternatywnie można w pliku /etc/sysctl.conf wpisać:

kernel.panic = 1

Po zmianie zawartości pliku /proc/sys/kernel/panic, w razie wystąpienia poważnego błędu, system automatycznie uruchomi się ponownie (w powyższym przykładzie: po jednej sekundzie).

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks