Konfiguracja layoutu klawiatury w X.org

Kategoria: FAQ, etykiety: system, klawiatura, x.org, xfree86

Dodany: 2011-06-20 19:57 (zmodyfikowany: 2011-06-23 19:39)
Przez: Tracerneo

Wyświetleń: 9831

Konfiguracja układu klawiatury w X.org

Aby ustawić układ klawiatury w xorg.conf potrzebujemy dowiedzieć się jaka ścieżka została przypisana do naszej klawiatury. Dowiemy się tego z logu Xorg:

$ cat /var/log/Xorg.0.log

Szukamy na końcu logu fragmentu dotyczącego odnalezienia i dodania klawiatury:

[  42.620] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2)
[  42.620] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  42.620] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[  42.620] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event2"
[  42.630] (--) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[  42.630] (II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[  42.630] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)

Interesuje nas ścieżka przypisana do klawiatury (w tym wypadku /dev/input/event2).

Następnie należy zedytować plik konfiguracyjny X.org

# nano /etc/X11/xorg.conf

W pliku dodajemy na końcu sekcję InputClass o następującej treści:

Section "InputClass"
  Identifier  "Keyboard_Layout"    #1
  MatchDevicePath "/dev/input/event2" #2
  Option  "XkbModel"  "pc105"   #3
  Option  "XkbLayout"  "pl,jp"   #4
  Option  "XkbVariant" ",kana"   #5
  Option  "XkbOptions" "grp:sclk_toggle,grp_led:scroll"  #6
EndSection

#1 - Nazwa deklaracji. Może zawierać dowolną treść. Identifier jako jedyny jest elementem obowiązkowym.

#2 - Ścieżka do urządzenia, dzięki której klawiatura zostanie rozpoznana i skonfigurowana wg. podanych reguł. Zamiast MatchDevicePath można użyć MatchProduct, MatchVendor, MatchPnPID, MatchUSBID, MatchDriver lub MatchTag - więcej informacji man 5 xorg.conf.

#3 - Model klawiatury.

#4 - Języki jakie mają być używane, oddzielone przecinkami. Pierwszy będzie wybrany domyślnie podczas uruchomienia X'ów.

#5 - Wariant języka. Jeśli język nie ma mieć ustawionego wariantu, należy postawić przecinek i wybrać wariant kolejnego języka. Jeśli żaden z języków nie ma mieć wybranego wariantu, pole można zostawić puste.

#6 - Opcje klawiatury. Najważniejsze z nich to:

 • grp:sclk_toggle* - zmiana layoutu poprzez kliknięcie klawisza Scroll Lock.

 • grp_led:scroll* - dioda Scroll Lock świeci się podczas używania alternatywnego układu klawiatury.

 • terminate:ctrl_alt_bksp* - kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Backspace zabija X server.

Dostosowujemy wg. uznania. Dostępne modele klawiatur, języki, warianty i opcje można odczytać z pliku /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst

cat /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst

Po dostosowaniu konfiguracji klawiatury plik xorg.conf zapisujemy [Ctrl+o] i zamykamy [Ctrl+x]. Teraz wystarczy uruchomić komputer ponownie.

Jeśli użyło się podanych opcji to aby zmienić układ klawiatury wystarczy kliknąć klawisz Scroll Lock. O alternatywnym układzie poinformuje nas zaświecenie się diody Scroll Lock na klawiaturze.

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks