Statystyki wykorzystania łącza za pomocą vnStat

Kategoria: Artykuły, etykiety: internet, statystyki

Dodany: 2010-12-18 21:31 (zmodyfikowany: 2011-01-12 10:36)
Przez: azhag

Wyświetleń: 27703

W pewnych przypadkach (np. internet mobilny, w którym płaci się za transfer), dobrze jest mieć kontrolę nad ilością pobieranych i wysyłanych danych. Pomocne mogą być do tego programy do tworzenia statystyk wykorzystania łącza.

Wśród tychże wymienić można m.in. vnStat, darkstat lub ntop. Osobiście najbardziej spodobał mi się pierwszy z nich — prosty w konfiguracji, zaprojektowany bez zbędnych komplikacji, łatwo go wykorzystać do zaprezentowania danych w wybrany przez siebie sposób, pokazuje dane niemal na bieżąco (najwyżej kilka minut opóźnienia).

Instalacja i konfiguracja

Przede wszystkim potrzebny będzie pakiet:

vnstat

Dodatkowo — jeśli interesują nas statystyki w formie grafik — można doinstalować pakiet:

vnstati

Podczas instalacji vnstat, w trakcie konfiguracji pakietu, narzędzie debconf zwróci błąd w związku z brakiem jakiejkolwiek bazy danych. Należy zatem ją utworzyć (jako root), podając nazwę interfejsu sieciowego, dla którego chcemy gromadzić statystyki:

# vnstat -u -i ppp0

W powyższym przykłądzie jest to interfejs ppp0. Równie dobrze może to być eth0, eth1, wlan0, etc. Można utworzyć kilka baz danych.

Po utworzeniu bazy danych, nalezy ponownie uruchomić demona programu:

# /etc/init.d/vnstat restart

Już po kilku minutach (na początku program może zwracać informację, że ma za mało danych) będzie można sprawdzić pierwszy raport.

Odczytywanie statystyk

Raporty konsolowe

Za pomocą programu vnstat można odczytać raporty dla różnych okresów, np. raporty miesięczne, dzienne, tygodniowe, godzinowe, etc.

I tak, aby odczytać raport miesięczny, należy wpisać w terminalu vnstat -m:

$ vnstat -m

 ppp0 / monthly

    month    rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
  ------------------------+-------------+-------------+---------------
   Dec '10  302.05 MiB |  26.92 MiB | 328.98 MiB |  1.69 kbit/s
  ------------------------+-------------+-------------+---------------
  estimated    507 MiB |   43 MiB |   550 MiB |

Dzienny — vnstat -d:

$ vnstat -d

 ppp0 / daily

     day     rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   12/17/10  123.13 MiB |  13.13 MiB | 136.26 MiB |  12.92 kbit/s
   12/18/10  170.68 MiB |  11.55 MiB | 182.23 MiB |  17.28 kbit/s
   12/19/10   8.25 MiB |  2.24 MiB |  10.48 MiB |  2.27 kbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated    18 MiB |    4 MiB |   22 MiB |

Tygodniowy — vnstat -w:

$ vnstat -w

 ppp0 / weekly

           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
  ---------------------------+-------------+-------------+---------------
  last 7 days  302.05 MiB |  26.92 MiB | 328.98 MiB |  4.84 kbit/s
  current week  302.05 MiB |  26.92 MiB | 328.98 MiB |  4.84 kbit/s
  ---------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated    329 MiB |   28 MiB |   357 MiB |

Godzinowy — vnstat -h:

$ vnstat -h
 ppp0                                   10:36 
 ^                r                      
 |             r r r r                     
 |             r r r r               r      
 |             r r r r               r      
 |             r r r r               r      
 |             r r r r               r      
 |             r r r r             r r r    
 | r            r r r r             r r r    
 | r          r rt rt r rt             r r r    
 | r r         r rt rt rt rt             rt rt rt r   
 -+---------------------------------------------------------------------------> 
 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

 h rx (KiB)  tx (KiB)   h rx (KiB)  tx (KiB)   h rx (KiB)  tx (KiB) 
11    1613    351  19    4451    909  03     0     0
12    652     80  20    4164    938  04     0     0
13     0     0  21    4519    750  05     0     0
14     0     0  22    4431    1162  06     0     0
15     0     0  23    424    167  07    1988    518
16     0     0  00     0     0  08    3705    833
17     0     0  01     0     0  09    1992    778
18    1320    251  02     0     0  10    761    164

Po wpisaniu samego vnstat, program poda ogólne podsumowanie statystyk (raport z ostatniego miesiąca oraz dzisiejszego i wczorajszego dnia):

$ vnstat
Database updated: Sun Dec 19 10:36:03 2010

  ppp0 since 12/17/10

     rx: 302.06 MiB   tx: 26.92 MiB   total: 328.98 MiB

  monthly
           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
    Dec '10  302.06 MiB |  26.92 MiB | 328.98 MiB |  1.69 kbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated    507 MiB |   43 MiB |   550 MiB |

  daily
           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   yesterday  170.68 MiB |  11.55 MiB | 182.23 MiB |  17.28 kbit/s
     today   8.25 MiB |  2.24 MiB |  10.49 MiB |  2.25 kbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated    18 MiB |    4 MiB |   22 MiB |

Z kolei po wpisaniu vnstat -s otrzymamy raport ogólny w skróconej formie:

$ vnstat -s

           rx   /   tx   /   total  /  estimated
 ppp0:
    Dec '10  302.06 MiB /  26.92 MiB / 328.98 MiB / 550.00 MiB
   yesterday  170.68 MiB /  11.55 MiB / 182.23 MiB
     today   8.25 MiB /  2.24 MiB /  10.49 MiB /   22 MiB

Jeśli chcemy wybrać jeden z kilku interfejsów, należy podać go jako argument flagi -i, np.:

vnstat -d -i ppp0

Więcej informacji można znaleźć po podaniu flagi --help bądź w podręczniku vnstat(1).

Dostępne są również raporty tworzone na bieżąco (nie trzeba do tego tworzyć bazy):

vnstat -l -i eth0

Podczas zbierania statystyk, vnStat pokazywał będzie użycie łącza w danej chwili:

Monitoring eth0...  (press CTRL-C to stop)

  rx:   588 kbit/s  50 p/s     tx:    12 kbit/s  22 p/s

Po przerwaniu za pomocą Ctrl+C, zaprezentuje statystyki dla badanego okresu:

 eth0 / traffic statistics

              rx     |    tx
--------------------------------------+------------------
 bytes           1.68 MiB |     40 KiB
--------------------------------------+------------------
     max      1.22 Mbit/s |    28 kbit/s
   average     725.89 kbit/s |  16.84 kbit/s
     min       532 kbit/s |    12 kbit/s
--------------------------------------+------------------
 packets            1183 |       597
--------------------------------------+------------------
     max        104 p/s |     49 p/s
   average         62 p/s |     31 p/s
     min         46 p/s |     20 p/s
--------------------------------------+------------------
 time          19 seconds

Raporty w formie grafik

Po zainstalowaniu pakietu vnstati można z danych zbieranych przez vnStat tworzyć graficzne wykresy. Robimy to podając za pomocą polecenia vnstati, podając jako argumenty plik wynikowy, interfejs sieciowy (jeśli nie podano, program użyje interfejsu eth0) oraz rodzaj raportu — np. dzienny, miesięczny, godzinowy, podsumowanie.

I tak, aby stworzyć raport miesięczny, należy wpisać w konsoli:

$ vnstati -i ppp0 -o plik.png -m

Powstanie podobna grafika:

wykres miesięczny vnStat

Dzienny:

$ vnstati -i ppp0 -o plik.png -d

wykres dzienny vnStat

Godzinowy:

$ vnstati -i ppp0 -o plik.png -h

wykres godzinowy vnStat

Podsumowanie:

$ vnstati -i ppp0 -o plik.png -s

wykres vnStat — podsumowanie

Podsumowanie z godzinami poziomo:

$ vnstati -i ppp0 -o plik.png -hs

wykres vnStat — podsumowanie + godziny poziomo

Podsumowanie z godzinami pionowo:

$ vnstati -i ppp0 -o plik.png -vs

wykres vnStat — podsumowanie + godziny pionowo

Więcej informacji i opcji po podaniu flagi --help oraz w podręczniku vnstati(1).

Dane do własnego opracowania

Dodatkowo vnStat może wyrzucić dane w formie przystępnej do dalszego przetwarzania, np. aby wyświetlić dane w innym programie (np. conky) lub zaprezentować w wygodny dla siebie sposób.

Dostępne są w tym celu trzy flagi:

 • --oneline

  Podstawowe dane w łatwym do przetworzenia formacie.

 • --dumpdb

  Pełne dane, ich przetworzenie może stanowić większe wyzwanie.

 • --xml

  Pełne dane w formacie XML.

Przetwarzanie w praktyce

Poniżej zamieszczam prosty skrypt, który wyciąga najważniejsze — przynajmniej dla mnie — dane (tj. transfer w obecnym dniu oraz miesiącu) i prezentuje je w przystępnej formie:

#!/bin/sh
INTERFACES=${@:-ppp0}
for IFACE in $INTERFACES; do
  vnstat -i "$IFACE" --oneline | awk -v MONTH=$(date +%B) -F';' '{print "Transfery na interfejsie: "$2"\n\n - dzisiaj: "$6" ("$4" ↓ / "$5" ↑)\n - "MONTH": "$11" ("$9" ↓ / "$10" ↑)\n"}' 
done

Przykładowe użycie:

$ transfer
Transfery na interfejsie: ppp0

 - dzisiaj: 14.03 MiB (10.84 MiB ↓ / 3.19 MiB ↑)
 - grudzień: 332.53 MiB (304.65 MiB ↓ / 27.88 MiB ↑)

Jako argument można podać interfejs(-y), dla których dane mają zostać przedstawione statystyki. Jeśli nie zostanie podany żaden interfejs, skrypt wyświetli raport dla ppp0.

Znany jest jeden kosmetyczny błąd — jeśli dla dzisiejszego dnia nie ma żadnych statystyk, skrypt jako „dzisiejsze” dane wyświetli ostatnie dostępne.


Masz ciekawy sposób na zaprezentowanie danych z vnStat? Podziel się na forum!

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks