PostgreSQL - Interfejs do komunikacji z bazą perl

Kategoria: Artykuły, etykiety: bazy danych

Dodany: 2010-05-24 19:42 (zmodyfikowany: 2010-05-24 20:14)
Przez: BiExi

Wyświetleń: 25360

 1. PostgreSQL - instalacja i konfiguracja
 2. PostgreSQL – operacje na użytkownikach i bazie konsola
 3. PostgreSQL – Interfejs do komunikacji z bazą perl

Zadaniem naszego programiku będzie:

 • Utworzenie tabeli o określonej zawartości, przechowującej takie dane jak imię nazwisko wiek,

 • Uzupełnienie jej informacją o 3 osobach,

 • Zmiana wieku dla jednej osoby,

 • Usunięcie ostatniego elementu,

Przygotowanie środowiska

Instalujemy potrzebną bibliotekę libdbd-pg-perl dzięki której uzyskamy możliwość komunikacji z bazą z poziomu perl'a

aptitude install libdbd-pg-perl 

Kolejnym krokiem jest dodanie użytkownika oraz bazy postgres

createuser -A -D -P -e -W perl
createdb -e -E UTF-8 -O perl perldb

A więc dla naszego przykładu mamy:

użytkownik: perl

baza danych: perldb

hasło: dugportal

Poniżej przedstawię kod wraz z wyjaśnieniem

#!/usr/bin/perl

#dolaczamy sterownik do obslugi baz danych
use DBI;

# nawiazanie polaczenia z baza jesli nie bedzie udane to
# zostanie wyswitlony komunikat i zakonczenie dzialania programu
$db = DBI->connect('DBI:Pg:dbname=perldb','perl','dugportal') or 

# przygotowuje zaputanie do wykonania w tym przypadku tworzy
# tabele adresy
$res = $db->prepare("CREATE TABLE adresy
          (
           id_adresy SERIAL NOT NULL,
           imie varchar(20) NOT NULL,
               nazwisko varchar(20) NOT NULL,
           wiek integer NOT NULL CHECK (wiek > 0),
           PRIMARY KEY (id_adresy) 
          )");
$res->execute;
print "\nTworze tabele adresy\n";

# uzupełniamy bazę danymi 
$res = $db->prepare("INSERT INTO adresy (imie, nazwisko, wiek)
           VALUES ('Jan', 'Kowalski', '17')");
$res->execute;
print "\nDodaje pierwszy element\n";

$res = $db->prepare("INSERT INTO adresy (imie, nazwisko, wiek)
           VALUES ('Adam', 'Nowak', '19')");
$res->execute;
print "Dodaje drugi element\n";

$res = $db->prepare("INSERT INTO adresy (imie, nazwisko, wiek)
           VALUES ('Anna', 'Zielona', '22')");
$res->execute;
print "Dodaje trzeci element\n";

# wywolanie funkcji wyswietlajacej zawartosc bazy
&wyswietl;

# zmieniamy wiek Jana Kowalskiego
$res = $db->prepare("UPDATE adresy SET wiek='21' WHERE id_adresy = '1'");
$res->execute;
print "\nZmieniam wiek dla id = 1\n";

&wyswietl;

#usuwamy ostatnia pozycje
$res = $db->prepare("DELETE FROM adresy WHERE id_adresy = 3");
$res->execute;
$res->finish; 

print "\nUsuwam wiersz o id 3\n";

&wyswietl;

sub wyswietl
{
 $res = $db->prepare("SELECT * FROM adresy");
 $res->execute;
 print "\n| ID\t | imie\t | nazwisko\t | wiek\t |\n";

 # fetchrow() funkcja pobiera wiersz tablicy bedacej wynikiem zapytania
 # tutaj w petli whule aby wyswietlic cala tablice
 while(($id_adresy, $imie, $nazw, $wiek) =$res->fetchrow())
 {
   print "| $id_adresy\t | $imie\t | $nazw\t | $wiek\t |\n";
 }
}

Wynik działania programu

Tworze tabele adresy

Dodaje pierwszy element
Dodaje drugi element
Dodaje trzeci element

| ID   | imie | nazwisko | wiek |
| 1 | Jan  | Kowalski | 17  |
| 2 | Adam | Nowak   | 19  |
| 3 | Anna | Zielona  | 22  |

Zmieniam wiek dla id = 1

| ID   | imie | nazwisko | wiek |
| 2 | Adam | Nowak   | 19  |
| 3 | Anna | Zielona  | 22  |
| 1 | Jan  | Kowalski | 21  |

Usuwam wiersz o id 3

| ID   | imie | nazwisko | wiek |
| 2 | Adam | Nowak   | 19  |
| 1 | Jan  | Kowalski | 21  |

:] i nie było chyba aż tak źle :P

OSnews Wykop Blip Flaker Kciuk Śledzik Facebook Identi.ca Twitter del.icio.us Google Bookmarks