Za pomocą protokołu SSH możemy przekazywać obraz z serwera X i uruchamiać aplikacje z GUI na serwerze, oglądaj wyniki na naszym ekranie w czasie rzeczywistym. O ile na klientach z rodziny Unix nie stwarza to większego problemu, o tyle na Windows potrzebna będzie instalacja serwera X, do wyboru mamy:

Mając zainstalowany serwer X, możemy przejść do konfiguracji puttiego. Okno konfiguracji, zakładka: connection>ssh>x11, aktywujemy przekazywanie X11, a jako "display location" podajemy adres naszego serwera X na windowsie, w naszym przypadku "localhost:0"(ostatnia cyfra zależy od uruchomienia serwera X na kliencie, jest to numer konkretnego serwera, może być ich uruchomione więcej niż jeden). Standardowym protokołem autentyfikacji jest MIT-Magic-Cookie-1.

Po stronie serwera, należy w pliku konfiguracyjnym ssh odhaszować przekazywanie x11(potem zrestartować daemona ssh w celu wczytania nowego pliku konfiguracyjnego). Potrzebujemy jeszcze wyeksportować zmienną DISPLAY z naszym adresem klienta do systemu: "export DISPLAY=adresklienta:0".

Teraz po zalogowaniu na serwer możemy uruchomić dowolną aplikację, oczywiście sprawność takiego rozwiązania będzie zależeć od szybkości łącza i generacji danych przez uruchomioną aplikację.

Małe uwagi:

Źródła: (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter3.html#using-x-forwarding [1])


Przypisy:

  1. http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter3.html#using-x-forwarding