Do wykonania na starym systemie

Utworzenie listy zainstalowanych pakietów, nieobejmującej (celowo) zainstalowanych automatycznie:

aptitude -F %p search '~i!~M' > lista

Sprawdzenie, czy włączona jest automatyczna instalacja pakietów polecanych:

grep -i install-recommends /root/.aptitude/config /etc/apt/apt.conf

Opcje zdefiniowane w pliku /root/.aptitude/config mają pierwszeństwo przed zdefiniowanymi w /etc/apt/apt.conf. Te zdefiniowane w /etc/apt/apt.conf brane są pod uwagę w przypadku braku wpisu w /root/.aptitude/config. Jeżeli opcja nie występuje w żadnym z tych plików, używana jest wartość domyślna.

Możliwe wartości to:

Do wykonania na nowym systemie

Po instalacji nowego systemu (najlepiej zainstalować tylko system podstawowy):

aptitude
Opcje => Preferencje => Automatyczna instalacja polecanych pakietów
aptitude update && aptitude safe-upgrade && aptitude full-upgrade
aptitude install `cat lista`

Wszystkie zależności pakietów z listy zostaną zainstalowane automatycznie.


Sposób zadziała idealnie wyłącznie dla systemu, na którym używany był tylko aptitude.