W specyficznych konfiguracjach przyciski osadzone w obiektach Flasha nie reagują na kliknięcia myszką. Aby rozwiązać ten problem należy ustawić zmienną GDK_NATIVE_WINDOWS=1, np. w konfiguracji powłoki (~/.bash_profile, ~/.zprofile):

export GDK_NATIVE_WINDOWS=1

lub podczas uruchamiania przeglądarki:

GDK_NATIVE_WINDOWS=1 iceweasel