Aby zatrzymać pakiet tak by nie był on aktualizowany piszemy

aptitude hold nazwa_pakietu