Gdy w logach pojawia mi się Neighbour table overflow. oznacza to przepełnienie tablicy arp aby rozwiązać ten problem zwiększamy jej rozmiar pisząc

echo 512 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh1
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh2
echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh3