HowTo

Należy stworzyć plik w katalogu domowym ~/.gtkrc-2.0 i wpisać do niego:

gtk-icon-theme-name="nazwa_zestawu_ikon"

, gdzie ten zestaw wcześniej kopiujemy do ~/.icons