Głównie problem dotyczy środowiska Xfce i menadżera plików Thunar, choć zdarza się również w innych konfiguracjach. Winnym jest pakiet udev [3], który w Debianie Jessie jest częścią pakietu systemd i z jego źródeł jest budowany. Ma on problem z poprawnym przypisaniem wartości dla Kernel Polling [1].

Zaczynamy od sprawdzenia wartości Kernel Polling:

cat /sys/module/block/parameters/events_dfl_poll_msecs

Gdy zostanie zwrócona wartość 0, wtedy możemy przejść to naprawienia. Jeśli występuje inna wartość to problem leży gdzie indziej.

Sprawdzamy czy opisywany sposób działa:

echo 2000 > /sys/module/block/parameters/events_dfl_poll_msecs

Przykład:

Przed wykonaniem polecenia:

Po wykonaniu:

Jeśli wykonane polecenie pomogło przechodzimy dalej.

Problem można rozwiązać na dwa sposoby. Można je stosować wymiennie, ale nigdy razem!

Sposób 1

Dopisujemy wykonanie polecenia do skryptu startowego /etc/rc.local [2], polecenie musi być umieszczone przed linią exit

Edycja pliku:

nano /etc/rc.local

Dopisujemy:

echo 2000 > /sys/module/block/parameters/events_dfl_poll_msecs

Sposób 2

Drugim sposobem i łatwiejszym jest dopisanie reguły dla aplikacji udev [3].

echo 'ACTION=="add", ATTR{removable}=="1", ATTR{events_poll_msecs}=="-1", ATTR{events_poll_msecs}="2500"' > /etc/udev/rules.d/61-removable-storage-polling.rules

Wszelkie inne sugestie rozwiązania tego problemu można zgłaszać w tym [4] temacie na forum.


Przypisy:

  1. https://packages.debian.org/jessie/thunar
  2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rc.local
  3. https://packages.debian.org/jessie/udev
  4. http://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=24976