Instalacja pakietów

Do konfiguracji połączenia potrzebne będą pakiety:

ppp firmware-ueagle hag-run-neo

Pakiet ppp zainstalujesz z płyty Netinstall/CD1/DVD1. Pakiety firmware-ueagle oraz hag-run-neo możesz zainstalować z dodatkowej płyty z repozytorium [1] lub możesz je pobrać samodzielnie:

Dodatkowo, żeby konfigurację połączenia przeprowadzić za pomocą okien dialogowych, możesz zainstalować z oficjalnej płyty pakiet:

whiptail

lub

dialog

Konfiguracja połączenia

Jako root uruchom konfigurator hag-run-sagem i podaj w nim login i hasło konieczne do ustanowienia połączenia oraz wybierz adresy DNS (konfigurator posiada wbudowane trzy zestawy: OpenDNS, domyślne dla Neostrady i domyślne dla Net24) lub podaj własne.

Zależnie od tego czy zainstalowałeś opcjonalne pakiety, czy nie, konfiguracja odbędzie się przy pomocy okien dialogowych lub w czystej konsoli.

Obsługa połączenia

Możesz obsługiwać połączenie za pomocą następujących poleceń:

Uruchamianie połączenia przy starcie systemu

Połączenie skonfigurowane za pomocą konfiguratora hag-run-sagem domyślnie nie jest uruchamiane przy starcie systemu. Aby to zmienić, należy zrekonfigurować pakiet hag-run-neo:

dpkg-reconfigure hag-run-neo

Przypisy:

  1. http://extracd.dug.net.pl/
  2. http://hag-linux.eu.org/wiki/HagPackages/firmware-ueagle
  3. http://hag-linux.eu.org/wiki/HagPackages/hag-run-neo