SCHED_AUTOGROUP to opcja dostępna w jądrze Linux, poprawiająca płynność działania systemu pod dużym obciążeniem. W Debianie opcja ta jest wkompilowana w dystrybucyjne jądra od wersji 2.6.38-1, jednak domyślnie jest wyłączona.

Włączenie jej na stałe polega na dodaniu wpisu:

kernel.sched_autogroup_enabled=1

do pliku /etc/sysctl.conf lub dowolnego pliku z rozszerzeniem .conf znajdującego się w katalogu /etc/sysctl.d. Po dodaniu tego wpisu omawiana opcja będzie automatycznie włączana przy każdym uruchomieniu systemu.

Zmianę można też wprowadzić jednorazowo, za pomocą polecenia:

sysctl kernel.sched_autogroup_enabled=1

Do sprawdzenia czy opcja została włączona można użyć polecenia:

sysctl kernel.sched_autogroup_enabled

Jeżeli jest włączona — wynik wynosi 1, jeżeli wyłączona — 0.