Żeby skorzystać z lcdfilter potrzebne są dwie rzeczy:

 1. Pakiet libcairo2 [1] w wersji 1.10.x
 2. Wpis włączający lcdfilter:
 <match target="font">
  <edit mode="assign" name="lcdfilter">
   <const>lcddefault</const>
  </edit>
 </match>

Wpis można dodać lokalnie dla konkretnego użytkownika w pliku ~/.fonts.conf znajdującym się w jego katalogu domowym lub globalnie dla wszystkich użytkowników w pliku /etc/fonts/local.conf. Jeżeli wspomniane pliki nie istnieją, należy je utworzyć.


Poza ewentualnym włączeniem lcdfilter warto też dostosować inne opcje jak hinting, hintstyle itp. W rozbudowanych środowiskach graficznych — jak GNOME czy KDE — ustawienia te dostępne są w panelach konfiguracji środowiska. W środowiskach nieposiadających takich ustawień — jak Fluxbox czy Openbox — opcje te trzeba zdefiniować ręcznie w plikach tekstowych.

Przykładowa konfiguracja, której sam używam:

~/.fonts.conf

<match target="font">
    <edit name="antialias" mode="assign"> <bool>true</bool>        </edit>
    <edit name="hinting"  mode="assign"> <bool>true</bool>        </edit>
    <edit name="hintstyle" mode="assign"> <const>hintslight</const>    </edit>
    <edit name="rgba"    mode="assign"> <const>rgb</const>       </edit>
    <edit name="lcdfilter" mode="assign"> <const>lcddefault</const>    </edit>
</match>

~/.Xresources

Xft.antialias:  1
Xft.hinting:   1
Xft.hintstyle:  hintslight
Xft.rgba:     rgb
Xft.lcdfilter:  lcddefault

Przykładowe zrzuty ekranu z włączonym lcdfilter:

 [2]  [3]  [4]

Pytania i uwagi proszę zamieszczać w wątku na forum [5].


Przypisy:

 1. http://packages.debian.org/search?keywords=libcairo2
 2. http://dug.net.pl/plik/74/lcdfilter1.png
 3. http://dug.net.pl/plik/76/lcdfilter2.png
 4. http://dug.net.pl/plik/78/lcdfilter3.png
 5. http://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=18265