Przedstawię opis instalacji sterowników do kart firmy nVidia, dla architektur i386 i amd64.

Sposób pierwszy - instalacja z repozytorium

Jest on dla obu architektur systemu taki sam i wygląda następująco:

sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` 
sudo apt-get install nvidia-glx

Sterowniki dla starszych kart: **Wersja 173: **

sudo apt-get install nvidia-glx-legacy-173xx

Wersja 96:

sudo apt-get install nvidia-glx-legacy-96xx

Wersja 71 (tylko dla Debiana 6):

sudo apt-get install nvidia-glx-legacy-71xx

Sposób drugi - instalacja z paczek producenta

Nvidia udostępnia sterowniki dla wszystkich systemów opartych o jądro Linux.

Dla systemu 32 bitowego postępujemy następująco:

mkdir ~/nvidia
cd ~/nvidia
wget http://pl.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/260.19.36/NVIDIA-Linux-x86-260.19.36.run
sudo /etc/init.d/gdm3 stop

 • Przechodzimy do katalogu ze sterownikiem

  cd ~/nvidia
  

 • Rozpoczynamy instalacje sterownika, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami

  sudo sh NVIDIA-Linux-x86-260.19.36.run
  

 • Następnie uruchamiamy ponownie system

  sudo reboot
  

  Dla systemu 64 bitowego postępujemy następująco:

  Sterowniki dla starszych kart:

  Wersja 173:

  32 bit:

  http://pl.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/173.14.28/NVIDIA-Linux-x86-173.14.28-pkg1.run
  

  64 bit:

  http://pl.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/173.14.28/NVIDIA-Linux-x86_64-173.14.28-pkg2.run
  

  Wersja 96:

  32 bit:

  http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/96.43.19/NVIDIA-Linux-x86-96.43.19-pkg1.run
  

  64bit:

  http://pl.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/96.43.19/NVIDIA-Linux-x86_64-96.43.19-pkg2.run
  

  Sprawdzenie czy sterownik został zainstalowany

  Można sprawdzić np. za pomocą skrypty o nazwie inxi [1], który pozwala na sprawdzenie różnych paramentrów systemu. Aby sprawdzić jaki sterownik został zainstalowany należy wpisać w terminal polecenie: inxi -G W moim przypadku wynik wygląda tak:

  Graphics:  Card nVidia G86 [GeForce 9300M G] X.Org 1.9.3.901 Res: 1280x800@50.0hz 
  GLX Renderer GeForce 9300M G/PCI/SSE2 GLX Version 3.3.0 NVIDIA 260.19.29
  

 • Przypisy:

  1. http://code.google.com/p/inxi/