Wykonywanie kopii

Kopię bazy wykonujemy następująco:

mysqldump --add-drop-table --password=haslo \
--databases nazwa_bazy |gzip -v9 > plik_bazy.sql.gz

Jeśli nie chcemy podawać hasła jawnie możemy napisać:

mysqldump --add-drop-table --password \
--databases nazwa_bazy |gzip -v9 > plik_bazy.sql.gz

zostaniemy wtedy zapytani o hasło po wydaniu ww. polecenia.

Odtwarzanie bazy z kopii

Rozpakowujemy archiwum:

gzip -d plik_bazy.sql.gz

Odtworzyć bazę można na 2 sposoby:

mysql -u nazwa_uzytkownika -d nazwa_bazy -p
source  plik_bazy.sql;

lub

mysql -u nazwa_uzytkownika -d nazwa_bazy -p <  plik_bazy.sql

przełącznik -p używamy gdy na dane konto jest wymagane hasło