jeśli w logach pojawia się komunikat Neighbour table overflow.to nastąpiło przepełnienie tablicy arp jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zwiększenie rozmiaru tablicy.

Wystarczy wydać polecenie

echo 512 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh1
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh2
echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh3