Aby móc łączyć się z serwerem proxy z poziomu powłoki piszemy

export ftp_proxy="http://ip.ip.ip.ip:8080"
export http_proxy="http://ip.ip.ip.ip:8080"

Zdefiniowaliśmy obsługę proxy dla protokoły http i ftp gdzie: ip.ip.ip.ip jest adresem proxy a 8080 port serwera proxy